Waar wordt de fysieke voorraad één dezer dagen nog volledig geteld in 1 dag?

Aan het einde van een (boek)jaar, werd (wordt?) bij veel bedrijven de fysieke voorraad volledig geteld om de werkelijke voorraadwaarde nauwkeurig vast te stellen. Dit om de financiële balans te laten overeenstemmen met de werkelijke situatie. 

Dit is echter alleen nodig als de fysieke voorraad substantieel afwijkt van de administratieve voorraad in het ERP-systeem. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat die situatie zich nog vaak voordoet. Dat is immers helemaal niet wenselijk en nodig. 

Om goed te kunnen plannen is het van belang dat de administratieve voorraad overeen komt met de fysieke voorraad. Om dat te bereiken wordt niet éénmaal per jaar een inventarisatie gehouden, maar wordt de voorraad door het jaar heen (steeksproefgewijs) geteld. Voor de wijze van uitvoering zijn verschillende mogelijkheden beschikbaar, maar cruciaal is dat het hele jaar door de voorraadbetrouwbaarheid als onderdeel van een gesloten Plan-Do-Check-Act cyclus wordt beheerst. Op die wijze wordt een voorraadbetrouwbaarheid tegen de 100% gerealiseerd en daarmee is een eindejaarstelling niet meer nodig. 

Ik ben benieuwd of er nog bedrijven zijn waarbij de fysieke voorraad éénmalig per jaar wordt geteld. 

Overigens zijn tellijsten waarop het administratieve aantal staat vermeld ongeschikt als betrouwbaar teldocument. Mee eens?