Techniek Troonrede?! Is het al tijd voor een Logistiek Troonrede?

Als tegenhanger van de Troonrede op de derde dinsdag van september (Prinsjesdag) houdt het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) een Techniek Troonrede op maandag 15 september. Want zeggen zij 'Nederland heeft technologische innovaties hard nodig.' Met de Techniek Troonrede wil het KIVI het belang van techniek voor de Nederlandse samenleving en de rol van de Nederlandse ingenieurs laten zien. 

Logistieke innovaties hangen nauw samen met technische innovaties. Vinden jullie het een goed initiatief van het KIVI om op deze manier aandacht voor techniek te vragen? Of zou het Strategisch Logistiek Platform/topteam Logistiek, als spreekbuis van de sector logistiek, ook met een dergelijk initiatief moeten komen, de Logistiek Troonrede?