Staat veranderen haaks op investeren in gebouwen?

"Het gaat niet meer om hoe je moet omgaan met een verandering, omdat de verandering permanent is. Investeren en je voor 10 jaar vastleggen in gebouwen, processen en IT kan allang niet meer. Organisatie en processen dienen organisch met veranderingen om te gaan." In een nieuwe blogbijdrage http://www.logistiek.nl/Supply-Chain/algemeen/2013/10/Zwartepieten-in-logistiek-gaat-u-mee-met-trends-1397644W/ op logistiek.nl pleit Jan Scheffer om de organisatie zoveel mogelijk vrij te maken van belemmeringen om veranderingen te kunnen doorvoeren. Langjarige huurcontracten in vastgoed zijn een blok aan het been, maar ja… de voorwaarden zijn ook vaak een stuk aantrekkelijker. Wat is wijsheid?