is er een markt behoefte aan eenWarehouse scan?

Hebben DC's en magazijn behoefte aan een magazijn scan om hiermee hun capaciteiten en efficientie in kaart te brengen?