Instroom logistiek bevorderen (aanpak limburg) We Love Logistics

Sinds enige tijd werken bedrijven, opleidingen en overheden samen in Limburg om jongeren te enthousiasmeren voor het vak Logistiek. Dit door middel van Gastlessen op scholen, opendagen bij bedrijven en delen van kennis met scholen, opleidingen en overheidsinstanties. zie http://www.servicepuntlogistiek.nl/pages/over-ssp-logistiek/belang-van-logistiek.php 

Zijn er ervaringen in andere provincies met de aanpak van instroom vanuit jeugd naar logistiek ?