In de toekomst grotere en modulaire DC’s ?

De logistieke markt wordt gekenmerkt door gebouwen die veelal maar bij één logistieke dienstverlener in gebruik zijn. Als deze meer of minder ruimte nodig heeft betekent dit impliciet leegstand of zoeken naar uitbreiding. Door grotere, modulair, opgezette DC's te ontwikkelen die mee kunnen groeien met de ruimtebehoefte, hoeft er niet te worden uitgekeken naar nieuwbouw of verplaatsing. Voorwaarde is dat het gebouw groot genoeg moet zijn om meerdere flexibele units te realiseren. Kortom, zijn we toe aan bedrijfsverzamelcomplexen in distributieland ? Goed voor de gebruikers en de beleggers. Deze hebben immers diversiteit in huurders en een constante bezettingsgraad. Daarnaast nog duurzaam ook, gebouwen gaan zo langer mee.