nieuws

Stijgende kosten belemmert groei logistiek niet

Supply chain 1317

De logistieke sector heeft de omzet en winst in 2018 sterker zien stijgen dan in het voorgaande jaar. Dit ondanks een forse toename van de bedrijfskosten. Ook de brutomarge liet een verbetering zien. Dit blijkt uit een nieuw logistiek branche rapport van SRA.

Stijgende kosten belemmert groei logistiek niet

De binnenvaart had een belangrijk aandeel in de positieve jaarresultaten, zo stelt SRA in haar rapport. Ondanks de mooie cijfers geeft een groot aantal transportondernemers in het onderzoek aan dat de toenemende krapte op de arbeidsmarkt een belemmering voor verdere groei vormt.

Verbetering brutomarge

De omzet is in de logistiek in 2018 met bijna 9 procent gegroeid. Dit betekende bijna een verdubbeling ten opzichte van het voorgaande jaar. Het gewone resultaat voor belastingen kwam zelfs bijna 21 procent hoger uit, versus ruim 16 procent voor het mkb als geheel. Ook dit was een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de 14,3 procent die de sector in 2017 realiseerde. De brutomarge kwam eveneens beduidend hoger uit: +10,8 procent, in vergelijking met 4,5 procent in 2017.

Lage waterstand stuwt tarieven op

Binnen de logistieke sector presteerde vooral de binnenvaart goed. Binnenvaartschippers profiteerden van de extreem lage waterstanden in 2018. Hierdoor konden de schippers minder lading vervoeren en hadden zij een goede onderhandelingspositie om hogere vrachttarieven te vragen. Daarnaast kregen zij een laagwatertoeslag om extra kosten te compenseren.

Ook het goederenvervoer over de weg wist goed te herstellen van een moeilijk 2017. In deze subbranche namen de personeelskosten, goed voor ongeveer 50 procent van de totale kosten, relatief beperkt toe. Een jaar eerder moesten transportbedrijven in de jaarrekening een reservering opnemen voor de compensatie van de vakantiedaguitkering als onderdeel van de nieuwe cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg, die per 1 januari 2019 is ingegaan.

Sterke stijging personeelskosten

De bedrijfskosten namen per saldo met bijna 10 procent toe, versus bijna 5 procent in 2017. De personeelskosten, een belangrijke kostenpost in de logistiek, stegen met bijna 10 procent en dat was bijna twee keer zo hard als een jaar eerder. Vooral de post overige personeelskosten, waaronder ook uitgaven voor flexibele arbeidskrachten vallen, veranderde sterk: van een daling van ruim 13 procent in 2017 naar een stijging van ruim 4 procent in 2018. De loonkosten namen met ruim 10 procent toe, versus +8 procent een jaar eerder.

Duurzame inzetbaarheid

De economische groei trekt de logistieke branche vlot, maar heeft ook een keerzijde: de branche heeft een groot tekort aan chauffeurs. Ondanks dat er meer mensen in de logistieke sector aan de slag gaan, blijft de krapte groot. Harry Marissen, bestuurslid van SRA: “Dit komt onder meer door vergrijzing en een lage instroom vanuit het onderwijs. De branche zet daarom in op zijinstroom, maar ook op de duurzame inzetbaarheid van werknemers.”

Lees ook: Forse toename transportcapaciteit: economische groei zwakt af

Het rapport

Het SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2019; de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’ bevat de belangrijkste financiële kengetallen van het Nederlandse mkb. Daarin komen acht branches aan bod: automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, specialistische zakelijke dienstverlening, medische zorg en logistiek. Per branche zijn cijfers beschikbaar over omzet- en winstontwikkeling, bedrijfskosten en bedrijfsbezittingen in 2018. De rapporten zijn gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 210.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase, genaamd Branche in Zicht (BiZ). Download hier het volledige rapport een de factsheet over de logistiek in Nederland.

SRA-Sectorrapport ‘Branches in Zicht 2019, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’

Factsheet de Nederlandse logistiek

 

Reageer op dit artikel