nieuws

Logistiek kan profiteren van innovatie in financiële sector

Supply chain 1246

Hoe regel je als logistiek dienstverlener voorraadfinanciering voor verladers? Levert dat een interessant business model op? Deze en andere vragen vormden de basis van een nieuw initiatief van Dinalog en Holland Fintech.

Logistiek kan profiteren van innovatie in financiële sector

Anderhalf jaar lang hebben Dinalog en Holland Fintech logistieke bedrijven en financiële dienstverleners bij elkaar gebracht om te werken aan innovatie op financieel gebied. De uitkomst van de diverse gesprekken en studies is terug te vinden in een recent verschenen white paper. Conclusie: er zijn zeker kansen al zal toepassing ook bij kleine en middelgrote logistieke organisaties nog wel even op zich laten wachten.

Toegang tot alle informatie, hier en nu

Fintech staat voor ‘technologische’ vernieuwing in de financiële sector, waarbij het onder meer gaat om zaken als crowdfunding, bitcoins en blockchain. Driehonderd bedrijven – vaak startups – hebben zich verenigd in een platform Holland Fintech. Volgens oprichter Don Ginsel is het tijd voor verandering. “We hebben door digitale technieken en vooral de smartphone toegang tot alles, hier, nu, en direct. Dat is nu de standaard. Maar de huidige grote financiële bedrijven zijn met zowel hun cultuur als organisatievorm niet geschikt om de daaruit voortkomende behoeften te vervullen.”

Toepassingen in drie deelgebieden

Ook Dinalog is een platform waar innovatie met hoofdletters wordt geschreven, maar dan in de logistieke sector. Beide hebben elkaar gevonden in een ontwikkelprogramma, waar de white paper het voorlopig slotakkoord van is. Want de logistiek kan de vruchten plukken in de vorm van oplossingen die door de Fintech bedrijven zijn ontwikkeld. Uit de gesprekken over en weer zijn een paar toepassingsgebieden concreet op tafel gelegd:

  • Betere administratieve processen, werkkapitaal en supply chain finance
  • Financieren van bedrijfsmiddelen, voorraden en gebouwen
  • Faciliteren van internationale handelsstromen en transporten

Voorbeeld: voorraadfinanciering voor klanten

Liesbeth Staps is namens Dinalog nauw betrokken geweest bij het programma. “Dit was bedoeld als valorisatieprogramma en vanuit dat oogpunt hebben we dit succesvol kunnen afronden. Informatiedeling is van groot belang in supply chains, zeker waar het financiële aspecten betreft. Bedrijven zijn daar huiverig voor. Wij denken dat de bedrijven in het Holland Fintech collectief uitstekende oplossingen hebben die erg geschikt zijn voor de logistiek.”
Als voorbeeld noemt Staps logistiek dienstverlener Nedcargo, die bij diverse financiële dienstverleners de vraag heeft neergelegd over hoe om te gaan met voorraadfinanciering voor verladers. Ook andere bedrijven zoals Nabuurs en Neele-Vat worstelen met vergelijkbare vraagstukken. Daarnaast hebben ook havenbedrijven input geleverd en startups in de logistiek, zoals Synple en Stockspots.

Blockchain is slechts één van de technieken

In het samenwerkingsverband is al snel het gevaar onderkend, dat de discussie zich zou toespitsen op de vraag over wel of niet gebruik maken van blockchain. “Natuurlijk konden we daar niet om heen, maar blockchain is slechts één van de technieken die nieuwe mogelijkheden bieden voor de logistieke sector. Ons ging het niet om de toegepaste technologie, maar veel meer om het creëren van een netwerk en van vertrouwen tussen partijen in de keten.”
Staps beseft dat het toch vooral de grote bedrijven zijn, die het voortouw zullen nemen. Toch zijn er volgens haar diverse aanbieders binnen Holland Fintech, die ook voor minder grote organisaties bruikbare oplossingen hebben. De white paper is bedoeld om de bal aan het rollen te krijgen.

White paper: Logistics & Fintech

Reageer op dit artikel