nieuws

Minister: Topsector Logistiek doet het goed

Supply chain 2280

Minister: Topsector Logistiek doet het goed

Nederland groeit op logistiek gebied snel. Sneller dan gemiddeld genomen de andere sectoren in het bedrijfsleven. Maar toch ook minder snel dan de directe concurrentie vanuit omringende landen.

Gisteren stelde minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de Tweede Kamer op de hoogte van de voortgang in de Topsector Logistiek. Dat deed ze in de vorm van de Monitor Logistiek en Goederenstromen 2016, opgesteld door Buck.
Eén van de uitkomsten is dat inmiddels een volume van meer dan 3.000 voetbalvelden aan distributiecentra in Nederland staat. Bijna zestig procent van het aantal uitgegeven vierkante meters bedrijventerrein gaat naar transport en handel. Limburg en Noord-Brabant nemen op dit punt afstand van de rest van Nederland. In tien jaar tijd is het aantal vierkante meter distributiecentra in Limburg met 86 procent gestegen. De Brabanders volgen met 50 procent groei. De rest groeit minder hard.

Afgevlakte groei nieuwkomers

Een ander opmerkelijk getal binnen de Topsector Logistiek betreft de arbeidsmarkt. De jaarlijkse instroom op hbo van de logistiek gerelateerde opleidingen kende een toename van 2010 tot 2015 met 29 procent. De piek (in 2013) is echter wel afgevlakt. De ambitie om in 2020 een studentengroei te hebben van 50 procent ten opzichte van 2010 zal wellicht niet haalbaar blijken te zijn. Jaarlijks studeren ongeveer 600 logistieke hbo-ers af.
Ook een andere ambitie ligt onder vuur, namelijk de ambitie om jaarlijks minimaal 100 nieuwe Europese distributieoperaties naar Nederland te halen vanuit Noord-Amerika en het Verre Oosten met name. De trend is wel stijgend, maar niet sterk genoeg, zo meldt de monitor.

Beladingsgraad neemt alsmaar af

Specifiek punt van aandacht in de Topsector Logistiek monitor gaat over de veelbesproken effectiviteit van het wegvervoer. De gemiddelde beladingsgraad van een vrachtwagen (op basis van tonnen en beladen ritten) is de laatste jaren dalende naar 12,2 ton per rit in 2015. Inspanningen om de beladingsgraad te verhogen zijn in deze macrocijfers niet direct zichtbaar. De reden is wellicht dat er meer e-commercevervoer is of het feit dat voor de klant het belang van sneller transport toeneemt. “Opgemerkt dient te worden dat de beladingsgraad op diverse manieren kan worden berekend en dat het niet eenvoudig is conclusies te trekken over dé beladingsgraad”, aldus de opstellers van de monitor.

Bijna tien procent werkt in ‘logistiek’

Logistiek gerelateerde activiteiten zijn goed voor 9,4 procent van de totale werkgelegenheid in dit land en vertegenwoordigt een toegevoegde waarde van 62 miljard euro. De monitor geeft op basis van 47 indicatoren een feitelijke relaas van de groei van de goederenstromen, die via verschillende modaliteiten in en door Nederland lopen. Daarbij is er speciale aandacht voor de overslag in de mainports van ons land: Rotterdam en Schiphol. Verder kan in de monitor van de Topsector Logistiek alle informatie gevonden worden over het gebruik van wegen, vaarwegen en spoorlijnen, waarbij er ook aandacht is voor de gevolgen van files en uitstoot van CO2 en andere emissies.

‘Pas op voor berusting…’

Reageer op dit artikel