nieuws

Slingeland Ziekenhuis volgt instrumenten met RFID

Supply chain 1928

Slingeland Ziekenhuis volgt instrumenten met RFID

Slingeland Ziekenhuis Doetinchem start 23 januari een proef met RFID. In een publiek-private samenwerking worden starre endoscopen slim gemaakt door toepassing van RFID chips.

Slingeland Ziekenhuis Doetinchem werkt hiervoor samen met Agillox en Van Straten Medical. Tijdens de proef wordt op individueel instrumentniveau en met behulp van RFID technologie starre optieken geautomatiseerd en gevolgd. De optieken worden door Van Straten Medical voorzien van een RFID chip en gevolgd met zogenaamde Agillox RFID readers van Centrale Sterilisatie Afdeling tot de Operatiekamer en terug.

RFID

Met RFID wordt het ‘realtime’ volgen van ieder instrument mogelijk en kan ingezoomd worden tot elk gewenst detailniveau op ieder gewenst tijdstip. Hierdoor kan informatie over het gebruik en de historie worden opgeslagen. Een RFID reader (scanner) stuurt de data automatisch naar een applicatie.

Kostenreductie

De proef moet op afstand inzichtelijk maken waar de endoscoop zich bevindt. De onderhoudsstatus wordt vastgelegd.  Het onderhoud dat door Van Straten Medical wordt uitgevoerd op de endoscopen wordt automatisch via RFID gemonitord. Zodra een endoscoop in de instrumentmakerij van Van Straten Medical binnen komt, wordt deze via de RFID chip uitgelezen en middels een meetcomputer doorgemeten. Het doel is  hiermee  de patiëntveiligheid te verhogen  en de kostenpost voor het ziekenhuis van onder meer vervanging en instrumentvoorraad te reduceren.

Internet of Things

Als verdere uitrol van RFID tags op chirurgisch instrumentarium na de proef mogelijk wordt, en chirurgisch instrumentarium met RFID chips traceerbaar is, opent dit oneindige mogelijkheden voor slimme analysetoepassingen. Een toekomstvisie voor de zorg binnen het “Internet of Things” (IoT) wordt met dit innovatieve project beoogd werkelijkheid te worden, aldus de initiatiefnemers.

Bron: ANP

Reageer op dit artikel