nieuws

Miljoenen voor complexiteitsonderzoek logistiek

Supply chain

Miljoenen voor complexiteitsonderzoek logistiek

Logistiek en transport bestaan uit steeds groter wordende complexe systemen. Kennis van deze systemen en subsystemen is nodig om ervoor te zorgen dat de logistieke systemen efficiënt, robuust en flexibel zijn. NWO organiseert daarom samen met TKI Dinalog en TNO een call voor het programma ‘Complexiteit in Transport en Logistiek’. Consortia van onderzoekers, bedrijven en andere partijen kunnen vanaf 1 maart tot 26 april projectvoorstellen voor aanmelden. Er is 3,5 miljoen euro beschikbaar.

Het doel van het programma is vernieuwend, multidisciplinair onderzoek te stimuleren dat leidt tot radicale ideeën voor het logistieke systeem en dat bijdraagt aan de theorievorming op, en vernieuwing van het gebied van complexe systemen.

Een beter begrip van complexiteit kan ons leren voorbodes van omslagpunten in complexe systemen eerder te herkennen, en onvoorspelbare systemen op slimme manieren toch te beïnvloeden, aldus de initiatiefnemers van het onderzoeksprogramma. ‘Met die kennis kunnen we de logistiek efficiënter maken en ervoor zorgen dat de processen en systemen robuust en flexibel zijn. Dat kan bijdragen aan een sterke concurrentiepositie voor bedrijven en de Nederlandse economie. En het zal ons in staat stellen complexe systemen te ontwerpen met uiterst nuttige toepassingen, zoals slimmere materialen of stabiele stroomnetwerken met duizenden kleine en wisselvallige producenten.’

Publiek en privaat

Samenwerking tussen publieke en private partijen is een voorwaarde voor de projectvoorstellen om ervoor te zorgen dat onderzoek en praktijk goed op elkaar aansluiten. Complexiteitsonderzoek is een terrein dat bij uitstek vraagt om een multidisciplinaire benadering. Multidisciplinaire samenwerking binnen en tussen deelprojecten in het onderzoek is daarom ook een vereiste voor deze call.

Informatiebijeenkomst

NWO organiseert op 17 maart een matchmakingsbijeenkomst om onderzoekers, ondernemers en (semi )publieke partijen met interesse in complexiteitsonderzoek binnen de transport en logistieke sector met elkaar in contact te brengen. Ook zal er meer informatie gegeven worden over de call en de voorwaarden om een projectvoorstel in te dienen.

Het onderzoeksprogramma ‘Complexity in Transport and Logistics’ is ontwikkeld door de NWO-gebieden Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Exacte Wetenschappen in samenwerking met TNO en het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Dinalog (TKI Dinalog).

Meer informatie over de ‘call for proposal’.

Vanaf 1 maart kan hier de ‘call for proposal’ worden gedownload.

 

 

 

 

Reageer op dit artikel