nieuws

Jack van der Veen pleit voor cultuuromslag en samenwerking

Supply chain

Voor logistieke en supply chain professionals is de bedrijfsomgeving dynamisch, onvoorspelbaar, complex en ambivalent. Volgens Prof. Dr. Jack van der Veen van de Nyenrode Business Universiteit is de enige remedie om succesvol te zijn in zulke omstandigheden, het veranderen van de bedrijfscultuur, gericht op samenwerking en innovatie in de keten.

Jack van der Veen pleit voor cultuuromslag en samenwerking

Tijdens de Plandag van ORTEC op woensdag 23 september  licht Van der Veen de effecten van hedendaagse ontwikkelingen toe en biedt praktische suggesties hoe organisaties een goede ketenstrategie kunnen formuleren en de samenwerking verbeteren.

Keten optimaliseren en innoveren

Zowel vanuit consumenten als toeleveranciers van grondstoffen en componenten is de bedrijfsomgeving steeds minder goed te beheersen. In deze dynamische, onvoorspelbare en complexe omgeving moeten organisaties steeds vaker kleine hoeveelheden maatwerk just-in-time leveren en steeds vaker snel en flexibel kunnen inspringen op veranderende omstandigheden. “Zulke ontwikkelingen hebben grote impact op de ketenstrategie, terwijl iedere organisatie tegelijkertijd steeds meer moeite moet doen om tegemoet te komen aan de wensen van veeleisende en onafhankelijke klanten. Optimaliseren is cruciaal, maar niet langer afdoende. Men moet tegelijkertijd innoveren”, benadrukt Van der Veen. Om op de veranderingen te kunnen anticiperen, zijn nieuwe ketenstrategieën, werkwijzen en samenwerkingsvormen nodig, waarbij egocentrisch individualisme volgens Van der Veen niet langer opportuun is.

Van egocentrisch individualisme naar slimme ketensamenwerking

Van der Veen geeft aan dat organisaties weliswaar streven naar minimale kosten, maar dat de mate van succes en innovatie vooral wordt bepaald door ‘zachte factoren’ zoals de ketenstrategie en de kwaliteit van samenwerking. “Uit onderzoek blijkt dat bijna 60% van de innovaties in de supply chain niet te danken zijn aan technologische vooruitgang, maar voortkomen uit een andere wijze van samenwerking van partners in de keten. De LEAN-methode wordt vaak gekozen om de onderneming volledig te richten op het creëren van klantwaarde en het elimineren van verspillingen. Door de klant centraal te stellen, realiseert de organisatie maximale toegevoegde waarde tegen minimale kosten. Maar ook bij de LEAN-methodiek is de manier waarop belangrijker dan de methode zelf. Bovendien kun je een ketenstrategie niet bepalen aan de hand van berekeningen, louter op het minimaliseren van kosten en is organisatievisie cruciaal”, concludeert Van der Veen.

Lees meer over Lean op Logistiek.nl

 

Reageer op dit artikel