nieuws

Bouwsector wil Green Deal voor bouwlogistiek

Supply chain

Bouwsector wil Green Deal voor bouwlogistiek

Het efficiënt organiseren van logistieke processen krijgt steeds meer ingang in de bouwsector. Vooral grote aannemers zien in dat het verbeteren van hun bouwlogistiek dusdanig veel (keten)voordelen met zich meebrengt dat er, zo bleek afgelopen vrijdag, binnen de sector zelfs wordt gewerkt aan de opzet van een ‘Green Deal Duurzame Logistiek in de Bouw’.

Bouwbedrijven, toeleveranciers voor de bouw en de gemeente Rotterdam lieten vrijdag tijdens een ‘inspiratiebijeenkomst’ in het imposante NHOW Hotel aan Wilhelminapier in Rotterdam aan de hand van praktijkvoorbeelden zien welke voordelen het verbeteren van de bouwlogistiek oplevert.

Knelpunten in bouwlogistiek agenderen

De organisatie was in handen van het Platform Logistiek in de Bouw, een samenwerkingsverband van onder andere Bouwend Nederland, EVO, TLN, Connekt, TNO, TU Delft en de Hogeschool van Rotterdam. Dit platform, dat sinds 2011 actief is, heeft als voornaamste doel om de knelpunten in de logistiek te agenderen bij alle partijen die actief zijn in de bouwketen en het aandragen van duurzame oplossingen ter bevordering van bouwlogistieke processen.

Meerjarig onderzoek

Net als met stedelijke distributie wil Rotterdam, dat ook deel uitmaakt van het Platform Logistiek in de Bouw, op het gebied van bouwlogistiek een voortrekkersrol op zich nemen, zo bleek afgelopen vrijdag tijdens de presentatie van Johan Vermeer (directeur Projectmanagement en Engineering van de gemeente Rotterdam). Vermeer hield een vurig betoog over het belang van een goed georganiseerde bouwlogistiek in de Maasstad. Uit een meerjarig onderzoek dat de Stadsregio Rotterdam in 2013 presenteerde blijkt bijvoorbeeld dat dertig procent van het vrachtverkeer bouw gerelateerd is en dat de beladingsgraad met veertig procent flink aan de lage kant is. “Bouwlogistiek kan efficiënter, zowel in het woon-werkverkeer van de mensen die naar de bouwplaats moeten alsmede het bouwverkeer zelf. Dat zorgt voor tien procent minder kosten waar het gaat om directe kosten en faalkosten en dertig procent minder uitstoot.”

Bouwlogistiek moet in de genen komen

Rotterdam, dat kampt met een luchtkwaliteit die tekort schiet volgens de Europese normen, wil volgend jaar de bestaande milieuzone fors uitbreiden. Ook heeft de Maasstad onlangs de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek ondertekend. “Bij bouwprojecten gaan we daarnaast transporten veel meer bezien vanuit het oogpunt van veiligheid en hinder.” De volgende stap die Rotterdam wil maken is deelname volgend jaar aan de Green Deal Duurzame Bouwlogistiek. “Voorwaarde is dat alle marktpartijen in de bouw zich hierbij aansluiten omdat ze voordelen van deelname inzien want het zorgt ervoor dat bouwlogistiek uiteindelijk in de genen van iedereen komt te zitten.” Vermeer verwacht dan ook dat er over drie jaar in Rotterdam een transitie ontstaat van dat gemeente opereert als gebiedsmanager 2.0, Rijkswaterstaat de rol aanneemt van omgevingsmanager 2.0 en de markt in de keten fungeert als logistiek manager 2.0.

BAM: Smart Building Logistics

Hoe aannemers in de praktijk hun bouwlogistiek efficiënter en duurzamer organiseren kwam aansluitend naar voren in de presentatie van Fred de Jonge van bouwbedrijf BAM. De Jonge ging samen met collega Arnold den Haan in op de slimme logistiek (Smart Building Logistics) bij de afbouw van de recent opgeleverde De Rotterdam, het grootste kantoorgebouw van Nederland. “25 procent van de gemaakte kosten in de bouw bestaat uit faalkosten. Dit probleem valt onder andere op te lossen door de bouwlogistiek efficiënter te organiseren door het onderdeel te laten uitmaken van het aanbestedingsproces alsmede de calculatie van een bouwproject. Het principe van SBL hebben we toegepast bij De Rotterdam. Dat hield in dat een partij verantwoordelijk was voor de logistieke dienstverlening (UTS, red.). Door gebruik te maken van een bouwhub voor de bevoorrading ontstond er meer rust op de bouwplaats. Dat resulteerde in een bouwtijd van slechts zeven maanden, zestig procent minder transportbewegingen alsmede een CO2-reductie. We hebben mede door SBL geld verdiend op dit project en de faalkosten terugverdiend.”

4C-project Bouwlogistiek

Ook binnen het TKI (Topconsortium voor Kennis en Innovatie)-Logistiek, zo bleek vrijdag, wordt in de praktijk inmiddels volop gewerkt aan het verbeteren van de ketensamenwerking en –regie binnen het project 4C in bouwlogistiek. Inmiddels zijn binnen dit project vier zogeheten proeftuin bouwprojecten opgestart waarin onder meer nieuwe ketenregie- en distributieconcepten worden toegepast. “Bij de bouw van het nieuwe hotel Amstelkwartier in Amsterdam en het project De Trip in Utrecht passen we deze principes toe en willen we uiteindelijk meer inzicht en bewijs leveren over oplossingen en voordelen die ze bieden binnen de bouwlogistiek. We willen bijvoorbeeld streven naar een integrale planning bij bouwprojecten, die inzichtelijk is voor zowel aannemers, transporteurs als toeleveranciers”, stelde Siem Merriënboer, logistiek consultant bij onderzoeksinstituut TNO.

Schotjes in ketens wegwerken

Aansluitend deelden de direct betrokkenen bij voornoemde projecten hun ervaringen met de deelnemers aan de inspiratiebijeenkomst. “We zijn in het kader van het 4C project de personeelslogistiek gaan meten en werkpakketten vooraf gaan samenstellen voor de bouwvakkers. Ook zijn we bij onze bouwlogistiek veel nadrukkelijker rekening gaan houden met de omgeving rondom het bouwproject combineren want daar gebeurt ook heel veel”, legde Marco Peppel die namens bouwbedrijf J.P. van Eesteren betrokken is bij het Amstelkwartierproject. Peppel stelde zijn presentatie dat de bouwsector behoefte heeft aan logistieke meedenkers. “Schotjes in de keten moeten we wegwerken.”

1.500 scenario’s voor CO2-reductie

Volker Wessels is als aannemer betrokken bij het TKI-project De Trip in Utrecht dat onder andere bestaat uit huurappartementen voor starters en bedrijfsruimte voor creatieve ondernemers. Allard Hoogwerf van Volker Wessels stelde dat er voor dit project 1.500 scenario’s zijn uitgewerkt om te komen tot zowel een CO2- als NOx-reductie: “In dit bouwproject willen we praktische logistieke oplossingen in de praktijk brengen aan de hand van KPI’s.”

Inzet RFID-technologie

Een probleem bij dit project is volgens Hoogwerf dat er ’s ochtends bij de bouwplaats nergens geparkeerd kan worden voor de bevoorrading. “Dat probleem ondervangen we nu met een bouwhub buiten de stad van waaruit we werken volgens het JIT-principe waarbij gebruik maken van zowel het water als de weg. We zetten dus ook elektrische boten in voor de bevoorrading van de bouwplaats alsmede het vervoer van het personeel.” Ook wordt gedacht aan de inzet van RFID-technologie. “We denken er aan om ons BIM-model te koppelen aan een track en trace RFID-systeem om elementen die nodig zijn van het begin tot aan de uiteindelijke montage te kunnen volgen.”

Zorgen over winstgevendheid

Wim Beelen, directeur van Beelen Sloopwerken, hield tijdens zijn presentatie de aanwezige bouwbedrijven een spiegel voor over de wijze waarop ze omgaan met het thema bouwlogistiek. “Ik vind dat aannemers op dit vlak te veel risico’s naar zich toe trekken en de onderaannemers op de bouwplaats daarbij ongemoeid laten. Ik maak mij dan ook ernstige zorgen over de winstgevendheid van de bouwers in Nederland. De tendens is namelijk dat er teveel partijen op een bouwplaats actief zijn en aannemers willen bovendien alles zelf naar diezelfde bouwplaats brengen met alle risico’s van dien. Laten we dus allemaal blijven doen waar we goed in zijn.”

DHL van de bouw

Beelen wees in dat kader op zijn eigen sloopbedrijf dat met zijn moderne machines grote hoeveelheden sloopafval op een bouwplaats kan verwerken. “Afvalverwerking is het minst grote probleem op een bouwplaats zolang een aannemer dit proces maar niet zelf ter hand neemt. Wij kunnen met onze machines grote hoeveelheden afval tegelijk verwerken, waardoor we gelijk ook het aantal transportkilometers kunnen minimaliseren. Wij zijn op dat gebied eigenlijk te vergelijken met een DHL want we komen overal. Een aannemer moet zich in mijn ogen dan ook richten op zijn core business en niet te veel op het onderwerp bouwlogistiek.”

Lees hier meer over bouwlogistiek op Logistiek.nl.

Reageer op dit artikel