nieuws

Buitenlandpromotie in handen van nieuw platform

Supply chain

De Nederlandse logistieke positie in de wereld moet worden versterkt en verder worden uitgebouwd. Met deze doelstelling is het Platform Buitenland Promotie Logistiek van start gegaan.

Buitenlandpromotie in handen van nieuw platform

Het platform wil er voor zorgen dat buitenlandse partijen meer gaan investeren in de Nederlandse logistieke sector, het aantal ladingstromen toeneemt en dat de Nederlandse logistieke kennis in het buitenland beter wordt vermarkt.

De Nederlandse logistieke sector staat al jaren aan de top van de wereld. Deze positie werd onlangs bevestigd met een tweede plaats op de World Bank Logistics Performance Index 2014 en de eerste plaats op de EU Transport Scoreboard. Om deze positie te behouden moet hard worden gewerkt. Reden om de acquistie en buitenlandpromotie onder te brengen in nieuw platform. Eind 2013 werd aangekondigd dat het er zou komen. Tijdens het seminar van NDL legde Bas Pulles van NFIA uit dat ‘de nieuwe werkwijze ervoor moet zorgen dat er in 2020 30 procent meer bedrijven naar Nederland toe komen voor logistieke activiteiten en als vestigingsplaats.’

Platform en werkgroep

Platform Buitenland Promotie Logistiek bestaat uit een delegatie van bestuurders uit zowel de private als publieke sector zoals Havenbedrijf Rotterdam, Schiphol Groep, Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, Dinalog, NDL, NFIA, Ministeries I&M, BZ en RVO. Voorzitter is Arthur van Dijk, tevens voorzitter TLN en trekker Internationalisering van het Strategisch Platform Logistiek. Het platform wordt gesteund door een werkgroep dat de doelstellingen nader uitwerkt in een programma rond promotie en acquisitie.

Activiteiten bundelen

Wat moet er allemaal gebeuren om Nederland op de kaart te houden? Veel, en daarom moeten de afzonderlijke activiteiten van alle betrokken organisaties veel meer worden gebundeld. Edgar Kasteel, die namens NFIA betrokken is bij de werkgroep legt uit: “We ontwikkelen een ‘Powered by Logistics’ koffer, een soort toolbox met daarin alle proposities, testimonials en andere materialen. Handvatten die nodig zijn om een goed verhaal te kunnen houden om Nederland goed neer te zetten in het buitenland. Ook denken we na over hoe we onze kennis, bijvoorbeeld over bloemen en life sciences, kunnen exporteren en vermarkten. We proberen het heel pragmatisch en zo aantrekkelijk mogelijk te maken zodat iedereen die naar het buitenland gaat en iets over logistiek wil meebrengen bij ons te rade kan gaan.”

Reactie NDL

NDL blijft nog altijd behept met buitenland promotie en acquisitie. “We bundelen alleen de krachten zodat ministeries, regio’s of bedrijven die naar het buitenland gaan in onderlinge samenhang dezelfde boodschap naar buiten brengen”, aldus Remco Buurman, algemeen directeur van NDL. “Er zijn wat accentverschillen, het wordt een meer sectorspecifieke aanpak. Naast deze buitenlandpromotie- en acquisitieactiviteiten voeren we ook onze andere werkzaamheden gewoon nog uit voor onze 350 leden.”

De financiering van NDL is wel veranderd. Eerst kreeg de vereniging naast het lidmaatschapsgeld van de leden nog subsidie van het NFIA (onderdeel van het ministerie van Economische Zaken), nu loopt de funding via de topsector en het Strategisch Platform Logistiek (SPL). Begin juni komt Buurman, die sinds maart directeur is van NDL met een jaarplan met daarin zijn visie op de toekomst van NDL.

Gerichte acties

Binnen de werkgroep wordt bekeken welke organisatie het beste wat kan oppakken. Ook worden de zogenoemde ‘pareltjes’ vastgesteld en mogelijke land-sector combinaties gemaakt waar gerichte acties op worden ondernomen.

Reageer op dit artikel