nieuws

Bilateraaltjes in artikelstamdata zijn nu echt passé

Supply chain

Bilateraaltjes in artikelstamdata zijn nu echt passé

Het heeft lange tijd geduurd, maar het ziet er nu naar uit dat retailers daadwerkelijk de knop gaan omzetten. GS1 Nederland kondigt aan, dat retailers het aandurven om hun artikelgegevens uit een gezamenlijke datapool te halen.

Leveranciers hebben de laatste tijd hard moet werken om de kwaliteit van hun artikelbestand te verhogen. Retailers zijn nu vol vertrouwen in de kwaliteit en willen voor artikelgegevens alleen nog van GS1 Data Source (DAS) gebruik te maken. Vanaf 2014 gaan ze geen brondocumenten met artikelgegevens meer bij hun leveranciers opvragen, maar eisen ze digitale beschikbaarheid.
GS1 DAS is een landelijke database, waarin alle artikelen met hun relevante eigenschappen geregistreerd staan. De invoer hoeft slechts één keer te gebeuren. Na jaren zonder vooruitgang is nu de logistieke doorbraak bereikt in de levensmiddelen-  en drogisterijbranche, die miljoenen euro’s per jaar gaat opleveren. Het probleem was steeds dat retailers veel artikelen met foutieve gegevens in bijvoorbeeld lengte, hoogte, breedte voorbij zagen komen.

Niet meer met de hand controleren

In een artikel in Foodmagazine zetten Wybe Jan Bleeker (Van Uden) en  Johan Vial (Detailresult) de voordelen van de GS1-artikeldatapool op een rij. Bleeker: ”Het gaat niet alleen om de kosten van het herstellen van fouten, je levert ook  wat je hebt beloofd.” Aan de kant van de retailer zijn de voordelen van het werken met GS1 Data Source evident. Vial noemt zaken als het beter inrichten van schappenplannen. Veel retailers zijn genoodzaakt pallets op een ‘uitzoekplatform’ te laten wachten tot met de hand is gecontroleerd wat de inhoud is en waar de levering heen moet.

Palletlabel project duurt langer dan gedacht

Met GS1 DAS in combinatie met palletlabel en –verzendberichten moet deze achterhaalde manier van werken tot het verleden gaan behoren. De praktijk is echter weerbastig. In 2012 zijn supermarktketens en leveranciers al gestart met de implementatie van het gebruik van GS1-(pallet)labels en het sturen van verzendberichten. GS1 Nederland heeft samen met de supermarktketens een uniforme aanpak ontwikkeld om leveranciers aan te sluiten. De retailers zijn begin 2013 een groep leveranciers gaan begeleiden om volgens de afgesproken sectorstandaard te werken. Het doel was om in een paar maanden tijd de leveranciers een aantal stappen te laten doorlopen om te komen tot implementatie van de SSCC-codes op GS1-(pallet)labels in combinatie met verzendberichten. het project is echter nog niet afgerond. Er zitten meer haken en ogen aan dan gedacht.

Wel gefaseerd overstappen op datapool

Zestien supermarktketens, drogisterijen en groothandels en ruim 900 van hun leveranciers zijn nu wel zover, dat ze gebruik gaan maken van de centrale database GS1 DAS om artikelgegevens uit te wisselen. Sommige retailers hebben het nog druk met de herinrichting van hun processen, systemen en organisatie om dit echt mogelijk te maken. “Wij zijn ver met de voorbereidingen en zullen vanaf het einde van het jaar gefaseerd overgaan naar volledig digitaal en stoppen met het vragen van papieren brondocumenten.”, zegt Stijn Welsing, supply chain director Sligro Food Group.

Na veel aarzeling lijkt het onomkeerbare proces van samenwerking in de keten ook in de praktijk te gaan functioneren. De retailers hebben zich – soms schoorvoetend – één voor één achter het besluit geschaard om te werken vanuit een gezamenlijke datapool. De leverancier bepaalt zelf wie over de artikelgegevens mogen beschikken. Afnemers kunnen de gegevens dan met één druk op de knop opvragen en inlezen in hun systemen. Hiermee beschikt iedereen altijd over dezelfde artikelgegevens. De uitwisseling van bilaterale brondocumenten heeft daarmee zijn langste tijd gehad.

 

Lees ook: Ultieme poging tot uitrol palletlabel

Lees ook: Supply chain integratie vraagt om standaarden

Reageer op dit artikel