nieuws

Bedrijfsleven investeert 5 miljoen in Topsector Logistiek

Supply chain

Bedrijfsleven investeert 5 miljoen in Topsector Logistiek

Het bedrijfsleven stelt 5 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek in de Topsector Logistiek. De overheid legt daar nog eens een bedrag bij van 1,6 miljoen euro vanuit het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Logistiek. “Het is een goede zaak dat private partijen het nut en noodzaak inzien van investeren in de Topsector Logistiek. Nu is moeten we rendement halen uit toekomstige logistieke innovaties”, stelde Willem Heeren bestuursvoorzitter van Dinalog vrijdag.

Heeren stond vrijdag in Hotel Princeville in Breda tijdens de Dinalog December Special: Logistics Clustering stil bij de toekomst van het logistieke topinstituut in Breda die per 1 januari samen met TNO en NWO verder gaat als topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) Logistiek. “We zijn nu drie jaar verder met Dinalog en in die periode is er mede door het topsectorenbeleid veel veranderd in de wijze waarop de overheid de financiële ondersteuning heeft georganiseerd voor wetenschappelijk onderzoek binnen de logistieke sector. We kregen bij de start van Dinalog 25 miljoen euro van de overheid om de eerste periode te overbruggen en dat heeft er mede toe geleid dat er nu 15 R&D- en acht demoprojecten in gang worden gezet en die moeten draaien in 2017. Dinalog heeft bewezen dat het leeft voor de sector en niet andersom.”

Rechtstreekse subsidie verdwijnt
In de nieuwe structuur die per 1 januari volgend jaar van kracht is werkt Dinalog nauw samen met TNO en NWO in het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) Logistiek. De TKI is opgezet, omdat de overheid het standpunt heeft dat innovaties en wetenschappelijk onderzoek binnen de negen topsectoren veel meer gefaciliteerd moeten worden vanuit het bedrijfsleven. Rechtstreekse subsidie verdwijnt en maakt plaats voor een fiscale compensatie voor bedrijven.

TKI-bijdrage van 1,6 miljoen euro
Dit betekent voor de Topsector Logistiek dat er volgend jaar vanuit het bedrijfsleven exact 4.971.887 wordt bijgedragen voor zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek binnen de TKI Logistiek. Bovenop dit bedrag doet de overheid nog een zogeheten TKI-bijdrage van 1,6 miljoen euro die 25 procent bedraagt van de eerder genoemde financiële bijdrage vanuit het bedrijfsleven.

TNO en NWO te vriend houden
Heeren hierover vrijdag: “Dinalog blijft gewoon bestaan met dezelfde ambitie als drie jaar geleden bij de start. NWO en TNO nemen plaats in het TKI en wij werken nauw samen bij het aandragen en beoordelen van nieuwe calls voor R&D projecten. TNO zal zich voornamelijk richten op toegepast onderzoek en NWO op het fundamentele onderzoek. Zij hebben trouwens ook budget dus deze partijen moeten we als sector ook te vriend houden. Laat onverlet dat we voor grote uitdagingen staan die we het beste kunnen realiseren in consortia.”

Overeenkomst met Wereldbank
Ondertussen zit Dinalog zelf ook niet stil zo stelde Heeren vrijdag tijdens de goed bezochte bijeenkomst. “Het eerste kwartaal is het de bedoeling dat we een overeenkomst sluiten met de Wereldbank en zoeken we nadrukkelijk contact met landen als Zuid-Afrika, Verenigde Staten en Italië. Die overeenkomst geeft ons ruimte voor de realisatie van nieuwe creatieve en ideeën. Daarnaast willen we in 2013 nog meer gaan inzetten op de ‘Open Ecosystemen’ een inspirerende omgeving waar innovaties in de praktijk wordt gebracht door samenwerkende bedrijven. Ook wordt de rol van de kennis dc’s steeds belangrijker waarmee we op verschillende plekken in het land kennisinstituten, onderwijs en industrie willen samenbrengen.”

Participatie mkb onvoldoende
De Dinalog-bestuursvoorzitter had in zijn verhaal tot slot ook een dringende oproep richting het mkb. “We missen binnen Dinalog de participatie vanuit het mkb. Spijtig want zeventig procent van de omzet binnen de logistieke sector wordt gerealiseerd door het mkb.”

Vier Dinalog-projecten
Na de introductie van Heeren stond de rest van de bijeenkomst in het teken van de Wereldwijde ‘clustering’ van logistieke regio’s met hun ‘mainports’ en ‘inland hubs.’ Aan de hand van dit thema werd ingegaan op de stand van zaken van vier Dinalog projecten: Ultimate, Salomo, SIEGG en DaVinci.

Logistics Clustering
Daarnaast gaven Frank Arendt en Yossi Sheffi hun bevindingen over het onderwerp Logistics Clustering. Arendt is directeur van de afdeling Information Logistics verbonden aan het Institute for Shipping Logistics in Bremen. In zijn presentatie ging hij in op het thema ‘Veiligheid en Efficiëntie in logistieke processen’.
Sheffi is hoogleraar aan het MIT in Cambridge, USA, en een internationale autoriteit op het gebied van systeem optimalisatie, risico management en supply chain management. Zijn onlangs verschenen boek ‘Logistics Clusters’ diende als leidraad bij zijn presentatie.

Bedrijfsleven investeert 319 miljoen in topsectoren
Er is 400 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek in de topsectoren van de Nederlandse economie. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) meldt dit in een brief (zie pdf onderaan dit bericht) die hij het afgelopen weekend naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De brief is opgesteld door Kamp voorafgaand aan het overleg dat hij vandaag met de Kamer heeft over ondernemen.
Ruim 1.500 bedrijven trekken komend jaar 319 miljoen euro uit voor onderzoek en het kabinet legt er 83 miljoen euro bij. De afgelopen maanden hebben het bedrijfsleven en wetenschappers in zogeheten Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) gekeken welk onderzoek ze in 2013 gaan doen. Het meeste geld steken bedrijven in onderzoek voor de topsectoren high-tech (110 miljoen), water (45 miljoen) en chemie (43 miljoen). Vanaf 2014 maakt het kabinet 110 miljoen euro extra vrij voor onderzoek binnen de TKI’s.

Reageer op dit artikel