nieuws

Sierteelt gooit logistiek op de schop

Supply chain

Sierteelt gooit logistiek op de schop

Efficiëntere logistiek is onontbeerlijk om de leidende rol in de wereld van sierteelt te behouden. Vijf plantenhandelaren hebben daarom het samenwerkingsverband IPCW gestart. De bezoekers van Logistica kregen een update van het project waar ook Dinalog bij betrokken is.

De deelnemende plantenhandelaren zijn Hamiplant, Vida Verde Export, Noviflora Holland, Floréac Nederland en Lievaart Planten Export. Guy Paterson van Novifarm gaf de aanwezigen een uitleg over het samenwerkingsverband. Via het IPCW willen de deelnemende partijen hun marktpositie versterken door middel van samenwerking op non-commerciële activiteiten. Het transparant maken van de aanvoerlogistiek met behulp van RFID is daarbij één van de belangrijkste doelen, samen met duurzaamheid op het gebied van bereikbaarheid en milieu. Andere doelen zijn onder meer: digitale standaardisatie, ordersystematiek, standaardisatie in transportopdrachten en labels.

Bundeling van stromen

Jan Fransoo is namens de TU Eindhoven nauw betrokken bij het project en gaf bezoekers van de Logistica een inzicht in de plannen die het samenwerkingsproject tot nu toe heeft voortgebracht. Een belangrijke schakel is de logistiek vanaf de kweker. ‘Het ophaalproces bij de kwekers moet efficiënter.””Omdat iedere handelaar zich anders positioneert; de een bundelt veel, terwijl de ander heel flexibel is, moesten de partijen kiezen uit drie opties om hun transportkosten en interne verwerking zo efficiënt mogelijk te maken.

Opties
Optie 1 was om de kwekers zelf te laten bezorgen, optie twee was om de orders een dag van te voren te plaatsen. Optie 3 sloeg het beste aan bij de doelstellingen van IPCW. IPCW doet het transport voortaan zelf met een drop off point. Dat houdt in dat de plantenhandelaren het transport zullen uitbesteden aan een logistiek dienstverlener. Momenteel lopen de contractbesprekingen.  “Vrachtwagens komen dus niet meer op willekeurige tijden binnen. Het voordeel hiervan is dat het personeel beter is in te plannen wat een kostenreductie met zich meebrengt.”  Eind dit jaar en begin volgend jaar worden de uitkomsten van het onderzoeksproject gepresenteerd aan de kwekers.

RFID

Een ander belangrijk project dat speelt in de sierteelt om de logistieke efficiency te vergroten, is Plant tot Klant. ‘In de sierteeltsector worden onder meer planten, bakjes en containers worden voorzien van een RFID-tag, waardoor de producten door de hele keten zijn te volgen. De kweker kan zien waar zijn product blijft en op welke klant hij zich dus het beste kan richten. Het distributiecentrum en de exporteurs kunnen op hun beurt de informatie gebruiken om de logistieke stromen beter op elkaar af te stemmen.

Reageer op dit artikel