nieuws

“Succesvolle supply chain houdt rekening met toekomst en omgeving”

Supply chain

“Succesvolle supply chain houdt rekening met toekomst en omgeving”
Hans van der Drift2

De toekomst van de supply chain. Dat was het onderwerp van de bijeenkomst op 19 januari van Foodservice Network Nederland. Eén van de twee sprekers was Hans van der Drift, partner van adviesbureau Involvation. Hij gaf zijn visie op de toekomstige ontwikkeling van de supply chain.

In zijn lezing ging Van der Drift uitvoerig in op de drie hoofdthema’s die volgens hem de toekomst van de supply chain zullen gaan bepalen. Dat zijn duurzaamheid, ICT en het ontwerpen van een succesvolle supply chain strategie die de focus legt op waardecreatie.

 

Groen en efficiënt

Duurzaamheid en supply chain zijn volgens de adviseur van Involvation onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarbij moet de industrie het voortouw nemen, want overheden hebben volgens hem wel wat anders aan hun hoofd. “Overigens wordt bij duurzaamheid al snel aan transport gedacht. Dat is echter slechts een beperkte factor. De milieubelasting is het grootst aan het begin en einde van de keten.”

 

Toch zal in de supply chain van de toekomst ook het transport veranderen. Dat moet volgens Van der Drift veel efficiënter worden: “Onder andere vanwege de congestieproblematiek. De gemiddelde beladingsgraad van vrachtauto’s in Nederland is momenteel minder dan 30%. Dat kan en moet veel meer worden. Daar zijn slimme concepten voor nodig, die ervoor zorgen dat milieu en economie hand in hand gaan. Duurzaamheid en concurrentiekracht zijn op termijn namelijk niet strijdig. Integendeel, slimme supply chain concepten zijn zowel groen als efficiënt en kunnen ook in de marketing een krachtig element zijn.”

 

Intuïtiever en gebruiksvriendelijker

Ook in de toekomst zal ICT volgens Van der Drift een belangrijke rol spelen binnen de supply chain. Maar de essentie van de keten zal er echter niet door veranderen. Daarentegen zal het selecteren en continu opleiden van supply chain planners met het juiste profiel volgens hem een veel grotere impact op de supply chain hebben dan de invoering van nog geavanceerdere systemen.

 

“Dit betekent overigens niet dat we van ICT niets meer hoeven te verwachten. Maar behalve intelligenter moeten systemen vooral ook eenvoudiger en inzichtelijker worden en een betere ondersteuning bieden. Intuïtief en gebruiksvriendelijk zijn daarbij de kernwoorden. De toegevoegde waarde van nieuwe ICT-systemen wordt alleen vergroot als ze de gebruikers in staat te stellen de essentie van hun beslissingen beter te doorgronden.”

 

Van kostenfocus naar waardecreatie

Een succesvolle supply chain houdt volgens Van der Drift rekening met de toekomst en met de omgeving en is gebaseerd op een beperkte set ‘order winning criteria’, die gerealiseerd moeten worden . In zo´n supply chain is innovatie één van de belangrijkste elementen.

 

“De belangrijkste bronnen van innovatie in een slimme supply chain zullen zowel de leveranciers als de belangrijke klanten zijn. Zulke supply chains zijn niet meer gericht op een beperking van de kosten, maar focussen zich op waardecreatie en bieden strategisch voordeel aan bedrijven.”

 

Van der Drift hield zijn presentatie vorige week op een bijeenkomst van het Foodservice Network Nederland, een netwerkorganisatie waar 135 foodservicebedrijven bij zijn aangesloten.

Reageer op dit artikel