nieuws

“Synchromodaliteit: eerst een paar muurtjes doorbreken”

Supply chain

“Synchromodaliteit: eerst een paar muurtjes doorbreken”
Synchromodaliteit: Eerst een paar muurtjes doorbreken

Wat is synchromodaal transport en hoe gaat het er in de praktijk uitzien. Daar werd tijdens een Dinalog ontbijtsessie flink over gediscussieerd. De markt is al volop in beweging. Verhoudingen tussen partijen veranderen. Toch lijkt overgaan op synchromodaal vervoer in de praktijk nog een stap te ver.

Aan de hand van de tekst uit het rapport ‘Partituur naar de top’ van het Topteam Logistiek werd de definitie van synchromodaliteit besproken. Vrijwel direct kwam er een discussie op gang die twee uur doorging. Onder leiding van Walter Kusters van Ab Ovo (foto), gingen de deelnemers met elkaar in dialoog.

 

Onafhankelijke partij

De grote vraag is: Wie gaat synchromodaliteit mogelijk maken? "Ik denk niet dat het de logistiek dienstverleners zullen zijn. Er zijn maar weinig succesvolle 4PL voorbeelden. Maar een verlader kan het ook niet. Er moet een onafhankelijke partij komen die de informatie beschikbaar gaat stellen en alles aan elkaar gaat knopen", aldus Cees Dirk Holwerda, logistiek consultant bij logistiek dienstverlener Simon Loos.

 

Bundeling wordt moeilijker

Kusters maakt zich zorgen over de toenemende marktwerking in de Rotterdamse haven door onder meer Maasvlakte 2. "Dat zorgt voor meer terminals en nog meer versnippering waardoor bundeling alleen maar moeilijker wordt. Er is juist behoefte aan consolidatie, al vanaf de haven."

Volgens Kusters zou de achterland-infrastructuur vanuit een maatschappelijke invalshoek moeten worden bekeken en netwerkoplossingen in binnenvaart en rail worden gestimuleerd. "Dan ontstaan er vanzelf meer mogelijkheden voor bundeling."

 

Uit vicieuze cirkel

Er zijn volop continentale stromen die in aanmerking kunnen komen voor synchromodale oplossingen. Lars Breedveld van Samsung ziet vooral uitdagingen bij deze stromen en geeft aan hoe moeilijk het is om een trein van Polen naar Rotterdam te laten rijden, ondanks de beschikbare volumes. De huidige trein en binnenvaart-verbindingen hebben nog vaak een punt-punt-verbindings karakter en geïnitieerd door een of twee grotere verladers of terminals. "Deze verbindingen passen perfect in de supply chain van deze verladers, maar hierdoor passen ze regelmatig niet voor andere partijen die zouden willen aansluiten. Door verregaande bundeling op deze trajecten, of zelfs over trajecten heen, kunnen netwerken ontstaan met regelmatige vertrekken, waardoor er voor elke lading een passende dienst is. Hiervoor is een regisserende partner nodig die het voor meerdere verladers toegankelijk en transparant maakt. Voordat het zover is moeten er eerst wel een paar muurtjes worden afgebroken en moeten we uit de vicieuze cirkel zien te komen. We kunnen het niet alleen, er is een kritische massa van meerdere verladers nodig", aldus Breedveld.

 

Verhoudingen veranderen

Grote vraag is wie de regie voert in dit soort netwerken, is dit ook niet een 4C oplossing? De sessiedeelnemers lijken het eens te zijn. "Je kunt het niet los van elkaar zien. Eerst moet er een regiecentrum komen, een onafhankelijke partij, en dan pas kun je aan synchromodaal vervoer gaan doen. "

Dankzij deze sessie hebben alle deelnemers beter inzicht gekregen op het begrip synchromodaliteit en het belang voor Logistiek Nederland. Uit de discussie blijkt wel dat de markt volop in beweging is en dat niet alleen goederenstromen veranderen en meer gebruik maken van verschillende modaliteiten,ook de verhoudingen tussen partijen in de keten is aan het veranderen.

 

Kijk in de agenda op logistiek.nl voor meer informatie over andere Dinalog-bijeenkomsten en lees de verslagen van de voorgaande sessies.

 

 

Reageer op dit artikel