nieuws

“We willen in de hogere regionen eindigen”

Supply chain

“We willen in de hogere regionen eindigen”
Van links naar rechts: Joost van den Heuvel, Petra Rutgers, Lennart Hofman, Bouke van Hamersveld, coach Jan Lourens Bolt ontbreekt op de foto.

De vierde ronde van de TFC-competitie is een prooi geworden voor het team van Arla Foods, Closer to Nature. De ROI-score bedroeg 9,98 procent. “We kwamen van min tien procent dus als je deze uitslag in ogenschouw neemt zijn we met twintig procent enorm gestegen”, zegt Joost van den Heuvel, die binnen het Arla-team verantwoordelijk is voor Supply Chain Management (SCM).

De afgelopen twee TFC-rondes werden gedomineerd door het team van UTi-Supply Chain Design. Voor Arla Foods verliepen deze rondes minder florissant. Joost van den Heuvel: “Zowel de tweede als derde ronde eindigden we in de min. Voor de tweede ronde hadden we een kleine min in de ROI-score (-0,65 procent) min of meer bewust ingecalculeerd ten einde verderop in het spel weer hogerop te komen. De derde verliep dramatisch want we kregen te maken met een calamiteit. Er was een storing in de productie waardoor leveringen aan klanten stagneerden. Daar hebben we helaas penalty’s voor gekregen.”

Geen paniekvoetbal
Dat het de vierde ronde een stuk beter verliep, komt volgens Van den Heuvel doordat zijn team geen paniekvoetbal is gaan spelen. “We hebben goed geanalyseerd wat de problemen waren in de derde ronde en hoe we dat nu konden voorkomen. Bovendien zijn we als team niet als gekken aan allerlei knoppen gaan draaien maar zijn we vast blijven houden aan onze vooraf gestelde strategie en dat heeft in deze ronde geleid tot de winst.”

 

Toenemend enthousiasme
Op de TFC-ranglijst neemt het Arla Foods team, Lennart Hofman (inkoop), Petra Rutgers (operations), Jan Lourens Bolt (verkoop) en coach Bouke van Hamersveld, een respectabele 23ste plaats in. Van den Heuvel zegt over de kansen van zijn team op een hoge eindklassering: “Ik verwacht niet dat we nog grote klappers zullen maken in de resterende twee rondes. Desondanks moet ik wel zeggen dat door deze zege ons enthousiasme dusdanig is toegenomen dat we uiteindelijk toch in de hogere regionen willen eindigen.”

 

Vasthouden strategie
Om nog een aantal plaatsen te kunnen stijgen in het TFC-spel, is het voor Van den Heuvel belangrijk dat zijn team vooral blijft vasthouden aan de afgesproken strategie. “Bij iedere keuze moet je vooraf heel goed proberen te kwantificeren wat dat voor gevolgen die heeft voor je operatie. Bovendien moet je er voor waken dat je als team teveel veranderen tegelijk wilt doorvoeren want dan verlies je de grip op je processen.”

Reageer op dit artikel