nieuws

AFAS boekt goede resultaten in 2010

Supply chain

AFAS boekt goede resultaten in 2010
CFO Arnold Mars AFAS

ERP-softwareleverancier AFAS heeft goede resultaten in het boekjaar 2010 behaald. De omzet steeg met 15 procent tot 50,1 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat nam toe met 12,5 procent tot ruim 15 miljoen euro; een goed resultaat gezien de geringe groei van 2 procent binnen de Nederlandse ICT-markt.

CFO Arnold Mars (foto) van de AFAS Holding licht de resultaten toe: "Voor ons als puur Nederlands familiebedrijf is het passeren van de grens van 50 miljoen euro een belangrijke mijlpaal. Hier hebben we als organisatie de afgelopen jaren met veel inzet naar toegewerkt. Ook de klanttevredenheid en onze naamsbekendheid zijn de laatste tijd nog beter geworden. Zonder de geïntroduceerde winstdelingsregeling voor de medewerkers was de resultaatgroei 17 procent geweest. De basis van de onderneming is in 2010 nog meer verstevigd door verdere interne automatisering en investeringen in goed gekwalificeerd personeel."

 

Prognose 2011 

De verwachtingen voor 2011 zijn volgens AFAS goed. De onderneming verwacht komend jaar een omzet- en resultaatgroei van 12,5 procent. Met name de nieuwe focus op het expert- en partnernetwerk zal in 2011 zijn vruchten moeten gaan afwerpen. Met gecertificeerde partners wordt gezamenlijk gekeken naar een verbetering van de marktpositie binnen diverse branches.

 

Verdienmodel

AFAS heeft in 2010 haar verdienmodel aangepast. De invoering van maandelijkse verhuur van de software en AFAS Online hebben ertoe geleid dat het verdienmodel voor een groter deel bestaat uit repeterend onderhoud. Het aandeel onderhoud is gegroeid van 42 procent in 2008 naar meer dan 50 procent  in 2010. Uiteindelijk leidt dit veranderde model tot een beter resultaat in de toekomst.

 

Nieuwe klanten

Nieuwe klanten kwamen in 2010 uit veel verschillende branches. Zo kozen binnen het grootbedrijf onder meer Loyens & Loeff, C1000, Wegener en de ANWB voor de software van AFAS. Ook de marktpositie binnen de zorgsector werd verder verstevigd met nieuwe klanten als de Stichting Philadelphia Zorg, Stichting De Noorderbrug (beiden gehandicaptenzorg), Alysis Zorggroep, Stichting GGZE en het Ruwaard van Putten Ziekenhuis.

 

Onderzoek

In 2010 heeft AFAS zowel een naamsbekendheidsonderzoek als een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De tevredenheid onder de klanten van AFAS is het afgelopen jaar gestegen en werd beoordeeld met een 7,46. 92 procent  van de 2337 respondenten gaf aan andere bedrijven te adviseren met de software van AFAS te werken. Ook wat betreft imago en naamsbekendheid heeft AFAS in 2010 flinke stappen gezet. De spontane naamsbekendheid is, mede dankzij de sponsoring van voetbalclub AZ, gestegen van 33 procent in 2009 naar 46 procent in 2010.

 

Download hier de jaarverslagen vanaf 2002. Het jaarverslag 2010 is vanaf 28 januari 2011 te downloaden.

Reageer op dit artikel