nieuws

Onderzoek gestart naar ketenversterking MKB in mainports

Supply chain

Onderzoek gestart naar ketenversterking MKB in mainports
Vlnr zittend: Enno Osinga (Schiphol Group), Gerard van Haarlem (HvA); staand vlnr: Ben Radstaak (ACN), Michiel Nijdam (EUR), Peter van der Sterre (EVO), Hans Quak (TNO), Jelle Boonstra (TLN), Jack van

Op initiatief van het lectoraat Logistiek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is gisteren het startsein gegeven voor een meerjarig onderzoeksprogramma dat moet vaststellen in hoeverre de keten- en netwerkpositie van MKB-bedrijven in de mainports kan worden verbeterd. Het bijzondere aan dit onderzoek is dat de drie mainports er gezamenlijk in participeren.

Het onderzoek werd mogelijk nadat een aanvraag door de Hogeschool van Amsterdam (HvA) positief werd gehonoreerd door de Stichting Innovatie Alliantie (SIA). Het onderzoeksprogramma heeft als insteek dat het inzicht en kennis moet geven aan MKB-bedrijven die actief zijn in de drie mainports.

 

Netwerkpositie verbeteren 

"We willen vooral iets betekenen voor bedrijven die hun keten- en netwerkpositie willen verbeteren. In de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat MKB’ers niet op de hoogte zijn welke mogelijkheden er zijn en welke voordelen het oplevert om je aan te sluiten bij bestaande netwerken binnen de mainports. Begrijpelijk want zij hebben daar vaak ook niet de tijd voor om dit uit te zoeken, vandaar ook dat we dit onderzoek voor het MKB zijn opgestart", zegt Dick van Damme, Lector Logistiek aan de Hogeschool van Amsterdam.

 

Betrokkenheid mainports 

Het bijzondere aan het onderzoeksprogramma is dat zowel Amsterdam als Rotterdam met daarbij Schiphol en de zeehavens meedoen. In het verlengde van Luchthaven Schiphol, Haven Amsterdam en Havenbedrijf Rotterdam participeren ook de brancheorganisaties Air Cargo Netherlands, ORAM, Deltalinqs, EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) in het programma.

 

Onderzoeksinfrastructuur 

Als kennisinstellingen doen naast Hogeschool van Amsterdam ook Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), TNO, VU, Universiteit van Amsterdam (UvA) en Hogeschool Rotterdam actief mee in het programma. Van Damme: "In eerste instantie gaan de betrokken universiteiten samen met TNO een onderzoeksinfrastructuur opbouwen die vervolgens binnen de betrokken hogescholen wordt gebruikt door de studenten die betrokken zijn bij dit meerjarige onderzoeksprogramma."

 

Consortiumovereenkomst

Met de ondertekening van het consortiumovereenkomst (zie foto) door Enno Osinga (Schiphol Group) en Gerard van Haarlem (HvA) werd gisteren officieel het startsein geven voor het onderzoek.

Reageer op dit artikel