nieuws

Nieuw bedrijf wil goederenstromen bundelen

Supply chain

Alex van Breedam heeft samen met twee vennoten een nieuw bedrijf opgericht dat verladers wil verleiden om goederenstromen te bundelen. Tri-Vizor claimt ‘s werelds eerste neutrale regisseur van goederenstromen te zijn. Het bedrijf is meer dan een 4PL, aldus Van Breedam. “Noem het een 5PL”, zegt de voormalige VIL-directeur.

Nieuw bedrijf wil goederenstromen bundelen
De oprichters van Tri-Vizor

 

Tot een paar jaar geleden waren er twee factoren waartussen supply chain managers een juiste afweging moesten maken: kosten en effectiviteit. "Daar is nu een derde bijgekomen: duurzaamheid", aldus Van Breedam tijdens de presentatie van Tri-Vizor aan de verzamelde top van Belgische logistiek dienstverleners.

 

"Met twee krachten was het al moeilijk om de juiste afweging te maken. Met drie krachten is dat nog lastiger. Toch bestaan er oplossingen om met die drie krachten om te gaan. Die oplossingen zijn niet langer te vinden binnen bedrijven, maar binnen supply chains", aldus Van Breedam, die eerder dit jaar terug trad als directeur van het Vlaams Instituut voor Logistiek (VIL).

 

Consolidation center

Samen met zijn twee vennoten Bart Vannieuwenhuyse en Sven Verstrepen wil Van Breedam verladers zoeken die willen samenwerken door hun goederenstromen te bundelen. "Iedereen kent het consolidation center van ACR Logistics, Kimberly Clark en Lever Fabergé. Dat is een succesvol voorbeeld van hoe het zou kunnen."

 

Tri-Vizor heeft als missie om dergelijke logistieke samenwerkingsverbanden op te zetten, te orchestreren en de bijbehorende goederenstromen te consolideren. "Daarvoor is een neutrale ketenregisseur nodig, en die is er nog niet", luidt de stelling van Van Breedam, die overigens niet door alle aanwezigen werd onderschreven.

 

Cross supply chain cockpit

Tri-Vizor wil verladers bij elkaar brengen, partijen met aanvullende goederenstromen erbij zoeken en de bespaarde kosten op eerlijke wijze laten terugvloeien naar de deelnemende partijen.

Daarvoor zijn tools nodig. Samen met de Universiteit van Antwerpen gaat Tri-Vizor een ‘cross supply chain cockpit’ opstellen en een ‘cross supply chain consolidation methodology’ ontwikkelen.

 

Raad van advies

Van Breedam beschikt al over de nodige steun. De Universiteit van Antwerpen zal participeren in de onderneming. De rector van de universiteit heeft zitting in de raad van advies. Andere leden zijn de topmannen Wouter de Geest (BASF), Luc Hooyberghs (Nike), Roger Roels (DPWorld) en Marc Vandenplas (voormalig ceo van diverse logistiek dienstverleners).

 

Logistiek dienstverleners kunnen zich door Tri-Vizor laten certificeren. Als ze zijn opgeleid volgens het ‘cross supply chain certification programm’ moeten ze in staat zijn de uitvoering van de logistieke activiteiten voor hun rekening te nemen. NYK Logistics, Hessenatie Logistics en Nova Natie hebben zich al aangemeld voor dit programma.

 

Een jaar tijd

Tri-Vizor is geen 4PL, stelt Van Breedam. "4PL’s beperken zich tot het regisseren van één keten. Wij willen meerdere ketens pakken. Daarnaast kijkt een 4PL zelden naar de interne processen van verladers. Wij kijken daar wel naar, omdat aanpassing van interne processen zoals de leverfrequentie of de verpakkingswijze extra voordeel kan opleveren."

 

Van Breedam geeft hem en zijn twee vennoten een jaar de tijd om te bewijzen dat Tri-Vizor bestaansrecht heeft. In dat jaar moeten de verladers overtuigd worden van het belang van onderlinge samenwerking, wellicht zelfs met concurrenten. Ook moeten na dat jaar de specificaties voor de benodigde tools bekend zijn, zodat die daarna daadwerkelijk ontwikkeld kunnen worden.

Reageer op dit artikel