nieuws

NDD 2007: Duurzaam vergt regionale DC’s

Supply chain

NDD 2007: Duurzaam vergt regionale DC’s
NDD 2007

Buiten barstte het onweer los. Binnen was het broeierig warm. De omstandigheden waaronder de Nationale Distributiedag (NDD) werd gehouden over het thema duurzaamheid gaven een perfecte omlijsting van de inhoud. Het klimaat waarin de Nederlandse logistiek moet gedijen verandert drastisch.

Speciaal voor de NDD schreef Capgemini een nieuw rapport over duurzaamheid in de logistiek onder de naam ‘De toekomst telt’. Daarin is aan de hand van een casestudy uitgerekend wat de effecten zijn van de huidige trends op locatiekeuze en wereldwijde transportvolumes. Met name de CO2-uitstoot, de zogenaamde ‘carbon-footprint’ krijgt apart aandacht. Dit is omgerekend naar kosten in de supply chain. Belangrijkste uitkomst is dat deze doorberekening zou kunnen leiden tot een andere distributiestructuur, met een minder prominente rol voor EDC’s en meer status voor RDC’s in belangrijke Europese regio’s.

 

Aparte milieuzones voor Maasvlakte

NDL/HIDC, de organisator achter de NDD, bestaat twintig jaar. Daar werd gisteren regelmatig bij stil gestaan. “De argumenten van toen, zijn ook nu nog verrassend actueel? zei voorzitter Cor Baan. Nederland moet zich onderscheiden op logistiek gebied van concurrenten om ons heen. Dat kan (en moet) ook ten aanzien van duurzaamheid, was de centrale boodschap. Volgens Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam gebeurt dat al in zijn haven. Over het spoor gaat elf procent van het vervoersvolume. Hij wil bovendien apart milieuzones gaan instellen voor de Maasvlakte en een centraal verkeersregelsysteem opzetten voor alle modaliteiten. “Het is over met de vrijblijvendheid” liet hij enigszins dreigend weten.

 

Aan de slag met carbon-footprint

Aansprekende voorbeelden van supply chains met een hoog ‘duurzaamheidsgehalte’ werden node gemist, al deden Ceva Logistics en Hyster Nijmegen een dappere poging in die richting. Eens per week brengt Hyster zijn containertrucks per binnenvaart naar Zeebrugge onder regie van Ceva.

 

Wetenschap onderzoekt supply chains

De wetenschap ziet brood in de nieuwe trend. Prof. Jo van Nunen (Erasmus universiteit) riep bedrijven op om mee te draaien in studies, waarin met een integrale benadering de duurzaamheid onder de loep wordt genomen. Hij wil supply chains, waarbij niet alleen nagedacht wordt over productie en logistiek, maar ook over afvalstromen en CO2 uitstoot. Nederlandse bedrijven moeten volgens hem aan de slag met carbon-footprint. Met verantwoord ondernemen kan winst worden gemaakt. De beurskoersen van duurzame ondernemingen liggen volgens Van Nunen 6 procent hoger.

 

25 miljoen euro subsidie

Wat bleef hangen op de NDD was de vraag: gaan ketenpartners echt met duurzaamheid aan de slag? Aan de overheid zal het niet liggen. Secretaris-generaal Wim Kuijken (ministerie van Verkeer en Waterstaat) koppelde innovatie direct aan duurzaamheid. Hij riep verladers en vervoerders op met ideeën te komen. Zelf organiseert het ministerie rondetafel gesprekken over dit onderwerp. Ook komt er een nieuwe subsidiepot van 25 miljoen euro beschikbaar.

Reageer op dit artikel