blog

E-commerce kan niet zonder control towers

Supply chain 1306

E-commerce kan niet zonder control towers
Fotograaf: Hannie Verhoeven

Retailers die concurrerend willen zijn en blijven in e-commerce moeten ‘control towers’ gaan inzetten om regie te houden over hun logistieke stromen.

Bij e-commerce is logistiek één van de kritische succesfactoren. De opkomst van e-commerce dwingt retailers anders te kijken naar logistiek. Een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van producten, op het juiste moment en op de juiste plek, en dan ook nog eens met zo laag mogelijke kosten. Dat vereist een efficiënte en effectieve keten. En alsof dat nog niet lastig genoeg is, is de consument ook kritischer geworden. Hij wil niet de hele dag thuis op zijn pakketje wachten maar de bezorging kunnen plannen. De klant bepaalt en leveringen vinden plaats op het moment en locatie zoals de klant het uitkomt.

Inzicht in informatie via control towers

Met een verdere groei van online verkopen in het verschiet, ontstaan er meer logistieke knelpunten. Met de toenemende complexiteit rondom online shoppen, neemt de behoefte aan slimme controle over en optimaliseren van die logistieke stromen toe. Control towers bieden de oplossing. Een control tower is een regiecentrum dat op basis van data de aansturing en coördinatie van de logistieke keten op zich neemt.

 

Bekijk ook
4C: dit levert het op dit moet er gebeuren
control tower

 

Data-uitwisseling

Binnen een control tower delen retailers en hun ketenpartners informatie over logistieke processen met elkaar. In elke stap van de keten, van inkoop tot transport wordt informatie uitgewisseld. Inzicht in onder andere voorraadbeheer, transportplanning, warehouse management en personeelsplanning biedt retailers de mogelijkheid om het aantal ritten door bundeling van lading te verminderen. Door data-analyse zijn ze in staat toekomstige routes beter te plannen en mogelijke knelpunten tijdig te voorspellen.

Voorraadbeheer

Tevens kan het gebruik van een control tower leiden tot een betere voorraadbeheersing door gebruik te maken van voorspelscenario’s. Deze integrale aansturing maakt ketens efficiënter. Dit maakt de weg vrij naar een betere benutting en duurzamer inzet van vervoerscapaciteit. En biedt ruimte voor verdere besparing op logistieke kosten. Volgens Rudy Claessens, ceo van
Caroz, biedt een control tower grote aantoonbare voordelen. Vooral ook in financiële zin.

 

 

Ketensamenwerking

Lang niet iedereen staat echter te popelen om informatie te delen. Samenwerking in de keten is dan ook het sleutelwoord. Vanzelfsprekend moeten afspraken rondom privacy en het eigenaarschap van de data gemaakt worden. Er zijn inmiddels initiatieven zoals iShare. iShare is een afsprakenstelsel voor identificatie, authenticatie en autorisatie om het delen van informatie binnen de logistieke sector te bevorderen.

Onderscheidend vermogen

Control towers helpen retailers hun logistiek slimmer en efficiënter in te richten. Centraal beschikbare data en real-time inzicht biedt logistieke optimalisatiekansen. Succesvolle online retailers moeten allereerst kunnen inspelen op de wens van de consument. De combinatie met een logistiek proces tegen minimale kosten geeft hen een voorsprong ten opzichte van de concurrent. Retailers zullen dan ook in toenemende mate moeten inzetten op control towers waarbij het voorwaardelijk is dat ketenpartners hun beschikbare data delen.

Auteur: Bram van Amrongen, sectoranalist Transport en Logistiek bij ABN AMRO

Reageer op dit artikel