blog

Bent u een hotspot in uw logistieke netwerk?

Supply chain 2542

Bent u een hotspot in uw logistieke netwerk?

Een bekend gezegde luidt: “het gaat er niet om wat je kent, maar wie je kent”. Hoe waar ook, vaak zijn logistiekers vooral inhoudelijk gedreven en gewoon heel erg druk. Daardoor vergeten ze soms dat het bouwen en onderhouden van een persoonlijk netwerk een cruciale activiteit is, juist in deze tijd. Helaas bestaan er over wat netwerken precies inhoudt nogal wat misverstanden. Daarom hier een oproep.

Netwerken zijn voor Logistiekers natuurlijk verre van onbekend terrein, immers we maken dagelijks gebruik van het netwerken van wegen, het spoornetwerk en natuurlijk het internet. Maar de laatste tijd worden hele andere netwerken steeds belangrijker, namelijk het netwerk waarin de organisatie opereert en het persoonlijke netwerk. En die typen netwerken worden eigenlijk alleen maar belangrijker vanwege een aantal belangrijke redenen.

Specialisatie

Ten eerste geldt dat als gevolg van de globalisatie, technologieontwikkeling en hyperconcurrentie het steeds meer noodzakelijk wordt voor bedrijven en professionals om zich te specialiseren. Zo ontstaan er binnen het logistieke vakveld bijvoorbeeld gespecialiseerde aandachtspunten als zorglogistiek, warehouse-robotisering, e-fulfillment, Multi-channel voorraadmanagement, bouwlogistiek, fashion logistics en nog veel meer. De ontwikkelingen op al die gebieden gaan razendsnel. Zo snel dat je de benodigde kennis niet in leerboekjes of rapporten kunt terugvinden. Om de praktische kennis rond een bepaald thema toch bij te kunnen houden is het daarom nuttig dat deze wordt ontwikkeld en gedeeld in een daartoe ingericht netwerk.

Verbinden

De verregaande specialisatie brengt ook een tweede reden voor netwerken met zich mee. Als professional of als organisatie bestaat je werk doorgaans niet uit slecht één deelgebied. Sterker nog, waardecreatie binnen de logistiek bestaat vaak uit het verbinden van verschillende specialisaties. Bijvoorbeeld geldt steeds meer dan niet bedrijven maar voortbrengingsketens tegen elkaar concurreren. Bedrijven worden daarmee in sterke mate afhankelijk van hun externe netwerk en het goed kunnen managen daarvan is dus een cruciale competentie die ver uitstijgt boven het vastleggen van SLA’s en andere contractvoorwaarden. Het zijn juist de relaties die steeds belangrijker worden.

Flexibiliteit

Waar mensen vroeger heel lang binnen één organisatie bleven werken, vraagt de broodnodige wendbaarheid en flexibiliteit van organisaties dat dienstverbanden korter en korter worden en dus dat mensen steeds minder kunnen vertrouwen op hun (bedrijfs)interne netwerk. Voor het vinden van een uitdagende nieuwe functie wint daarom het externe netwerk sterk aan belang. Dat geldt natuurlijk speciaal voor interim-managers en ZZP-ers maar in toenemende mate ook voor alle andere logistiekers.

Innoveren

Een vierde reden waarom netwerken steeds belangrijker wordt is simpelweg dat je samen nu eenmaal meer weet en meer kunt dan in je eentje. Zo wordt er bijvoorbeeld binnen de logistieke hotspots samengewerkt aan een optimale fysieke infrastructuur, goede scholing en andere belangrijke ontwikkelingen in de regio. Iets dergelijks geldt voor de verschillende campussen die tegenwoordig als paddenstoelen uit de grond schieten; samen kan je beter innoveren dan in je eentje – in een netwerk kan je elkaar opjagen naar een niveau dat je zelfstandig nooit kan bereiken.

Borrel

Kortom, het vermogen om te kunnen netwerken is van eminent belang en zal alleen maar belangrijker worden. Dat roept dan gelijk de vraag op hoe je als logistiek of supply chain professional een sterk netwerk kunt ontwikkelen en onderhouden. Natuurlijk eindigt een seminar, congres of workshop eindigt steevast met een netwerkborrel. Maar is dat wat netwerken is, samen met collega’s een borrel drinken? Zeker niet. Maar wat dan wel? En hoe kan je congressen of andere bijeenkomst dan wel nuttig maken voor je netwerk?

Werkwoord

Op het VLM jaarcongres 2017 gaf netwerkcoach Els Nijssen de essentie van het netwerken weer aan de hand van een paar eenvoudige richtlijnen. Ten eerste zou je ‘focus’ moeten hebben; duidelijke doelen stellen (wat wil je bereiken) en een goed begrip hebben van wie je graag in je netwerk zou willen hebben. Ten tweede moet je je op elk gesprek ‘voorbereiden’; vraag je van tevoren af wat je met wie op een congres zou willen bespreken (vaak zijn de deelnemerslijsten van te voren bekend). Daarbij kan je ‘van lauw naar koud’ werken – gebruik de mensen die je kent om anderen te ontmoeten. En ten derde moet je een ‘pitch’ hebben; een kort statement van wie je bent wat je voor de ander kan zijn en wat je wilt. Ook kan je een arsenaal aan interessante vragen ontwikkelen waarmee je een gesprek goed kunt laten verlopen. Belangrijkste bericht bij dit alles: netwerken is een werkwoord – door je (pro)actief op te stellen kan je veel meer bereiken dan door bij de borrel gewoon een praatje te maken met de mensen die je toch al kent.

Balans

Ondanks de eenvoud en het ogenschijnlijk hoog ‘open deur’ gehalte worden deze richtlijnen lang niet door iedereen opgevolgd. Sterker nog, velen vinden dat netwerken juist heel ‘natuurlijk’ moet gaan, dus zonder ‘ingestudeerd verhaal’ en zonder ‘vaste agenda’. Immers je weet nooit wie je tegen komt en je moet je vooral ook laten verassen. En de mooiste innovaties ontstaan door serendipiteit, nietwaar? Nee dus. Natuurlijk gaat het om het vinden van een goede balans; een plan moet niet in beton worden gegoten, een doel moet niet blindelings nagestreefd worden en blijf vooral openstaan voor nieuwe ideeën. Maar de ervaring leert dat gewoon maar zien wat er gebeurt zonder enige planning u echt niet veel verder gaat helpen. En netwerken zijn gewoon veel te belangrijk om volledig aan het toeval over te laten.

Wederkerigheid

Een belangrijke vraag die een logistieker zich bij dit alles zou moeten stellen is: wat is mijn waarde in het netwerk? Tenslotte is de kracht van een netwerk de optelling van de waarde die de individuen hieraan toevoegen. Als u één bedrijfsbezoek organiseert of één verhaal verteld, krijgt u er een veelvoud aan bezoeken en verhalen voor terug. Maar als niemand iets doet gebeurt er ook niets. In die zin zijn netwerken gebouwd op het principe van wederkerigheid: wie goed doet, goed ontmoet. Het is een kwestie van inspireren en geïnspireerd worden. Van geven en ontvangen.

Opbrengsten

Het verdrietige is dat logistiekers vaak veel te druk zijn met de dagelijkse operatie en dat ze bij elke ontplooide activiteit zich afvragen wat de korte termijn opbrengsten zijn. Op zich alleszins begrijpelijk. Maar het is juist deze attitude van ‘urgentie boven importantie’ die de ‘dood in de pot’ is voor de lange termijn netwerkopbrengsten. Daarom een oproep: investeer in uzelf. Ga actief netwerken en wordt ondernemend lid van een vereniging. Als u een ‘hotspot’ wordt in uw logistieke netwerk dan zal u de vele voordelen op termijn vanzelf gaan ervaren.

Collegereeks Logistiek Management

Prof. Jack van der Veen trapt traditiegetrouw de Collegereeks Logistiek Management af met een inspirerend college over suppy chain management en de nut en noodzaak van de veranderende rol van de logistiek manager. 

Reageer op dit artikel