blog

S&OP Best practices (leveringsproblemen)

Supply chain 1621

S&OP Best practices (leveringsproblemen)
Freek Aertsen

Om als bedrijf te kunnen profiteren van ‘game changing’ S&OP-voordelen is er een stapsgewijze benadering die leidt tot succes. Deze bestaat uit dertien bouwblokken. Een van die bouwblokken gaat over leveringsproblemen en –risico’s.

Problemen in de levering van goederen kunnen gemakkelijk ontstaan. Denk aan onder meer kwaliteitsproblemen, juridische problemen, brand, betalingsproblemen en natuurrampen. Zowel in de Europese Unie als in de Verenigde Staten hebben toeleveranciers de verantwoordelijkheid voor de producten en diensten die ze leveren. Door globalisatie van de bevoorradingsketen moeten ze constant waakzaam zijn op de betrouwbaarheid van uitbesteed werk en op de kwaliteit van grondstoffen.

Tijdens de onlangs door EyeOn georganiseerde conferentie over risicobeheersing bracht een enquête onder diverse bedrijven de volgende vijf belangrijkste risico’s naar voren:

  1. Tekort aan materialen
  2. Onbetrouwbare productiecapaciteit bij de leverancier
  3. Plotselinge prijsstijgingen van de materialen
  4. Lagere verkoopprijzen vanwege competitieve druk
  5. Onverwachte veranderingen in de vraag van de klant

Om de risico’s te kunnen beheersen, gebruiken we een scenarioplanning. Afhankelijk van waar het risico vandaan komt, kunnen er verschillende strategieën worden toegepast.

sop

De overgrote meerderheid (71%) van de bestuurders vindt dat de risico’s de komende jaren verder zullen toenemen. En dat terwijl slechts een kleine minderheid (18%) van de bedrijven een volledig proces heeft ontwikkeld van hoe om te gaan met deze risico’s. Onderzoek toont aan dat binnen veel bedrijven formele risico-inschattingsprocessen vaak niet bestaan. Afhankelijk van de klantvraag en de leveringsrisico’s waar een bedrijf mee te maken heeft, zou dit reden kunnen zijn voor grote zorg.

Goed inschatten van vraag en aanbod en een heldere scenarioplanning zijn effectieve manieren om risico’s gestructureerd te kunnen inschatten. Zo kun je op tijd overgaan tot het zoeken van oplossingen.

Reageer op dit artikel