blog

Waarom Amazon, Nike en Walmart hun supply chain insourcen

Supply chain 4855

Waarom Amazon, Nike en Walmart hun supply chain insourcen
Jack van der Veen, hoogleraar supply chain management op Nyenrode

Grote bedrijven zoals Amazon, Nike en Walmart investeren grote bedragen in hun supply chain. Des te meer opmerkelijk omdat het lijkt alsof de ‘core competence’ gedachte daarbij wordt losgelaten. Een inventarisatie van de onderliggende mechanismes in een blog door Nyenrode hoogleraar Jack van der Veen.

Supply Chain Management (SCM) is ontegenzeggelijk aan een revival bezig. Waar Logistiek zo’n 25-30 jaar geleden werd gezien als de essentiële schakel tussen de maakkant en de commerciële kant van de organisatie is het de laatste decennia maar al te vaak verworden tot een ‘noodzakelijk kwaad’ waarvoor geldt dat als iemand het anders het goedkoper kan we het graag uitbesteden. Het gevolg is dat Logistiek voornamelijk wordt aangestuurd op efficiëntie en betrouwbaarheid (Opex; OTIF) en het een voornamelijk technisch-economisch vraagstuk is geworden. Onder een nieuwe naam (SCM) lijkt de oude glorie echter langzaam maar zeker te herleven.

Trend

Kenmerkend voor het nieuw elan zijn de recente grote investeringen die toonaangevende bedrijven als Amazon, Nike en Walmart in hun supply chain doen. En ze staan daarin zeker niet alleen. Om slechts een paar voorbeelden zijn ook bedrijven als Albert Heijn, Beliani, DHL en Kion, nadrukkelijk bezig met het versterken van hun voortbrengingsketen. Hoewel elk van deze organisaties dit op een andere manier en vanuit een andere doelstelling doet, lijkt de overal trend toch te zijn dat een goed functionerende supply chain door deze bedrijven wordt gezien als essentieel voor hun marktpositie.

Schoenmaker

Wat tevens opvalt, is dat organisaties ook hun ‘bezit’ in de voortbrengingsketen uitbreiden. Logistieke activiteiten worden niet uitbesteed maar er is juist sprake van ‘insourcing.’ Opmerkelijk omdat het aloude adagium “schoenmaker blijf bij je leest” (oftewel focus op de ‘core competence’) hier niet lijkt te gelden. Amazon is een webwinkel, Nike ontwerpt en verkoopt sportartikelen en Walmart is een retailgigant. Waarom zouden die veel tijd, geld en aandacht aan de supply chain willen besteden als anderen dat voor hun kunnen doen?

Een drietal elkaar versterkende redenen kunnen deze trend mogelijk verklaren; hieronder komen deze kort aan de orde.

1. Disruptie

Hoewel webwinkels al langere tijd bestaan ontplooit zich de supply chain disruptie die dit met zich meebrengt zich pas de laatste jaren in volle omvang. Tegelijkertijd staan we nog maar aan het begin van de ontwikkelingen. Hoe dan ook, het wordt steeds duidelijker dat e-fulfillment echt een andere tak van sport is dan de traditionele logistiek. En dat een goede supply chain daarbij echt het verschil kan maken. Het versterken van deze supply chain wordt daarmee dus van het allergrootste belang voor die bedrijven die de disruptie willen gebruiken voor het genereren van nieuwe business.

2. Strategisch

Heel veel organisaties zijn bezig met het herdenken van hun strategie op het gebied van omni-channel. Retailers zijn vaak zo machtig geworden dat producenten zoeken naar manieren om rechtstreeks naar de markt te gaan. Het is niet meer dan logisch dat Supply Chain bij dergelijke keuzes een cruciale rol speelt; het gaat immers om het ‘primaire proces’ van de organisatie. Met andere woorden, SCM wordt door steeds meer organisaties als ‘strategisch’ gezien; een manier om meer klantwaarde te leveren en een betere concurrentiepositie te verkrijgen. Insourcen is daarvan een logisch gevolg.

3. Grip

Met name de grote (Amerikaanse) organisaties willen de gehele end-to-end supply chain regisseren. Door grip op de voortbrengingsketen te houden kunnen risico’s vermeden worden, schaalvoordelen worden behaald en kan de overall efficiency verbeterd worden. Daar komt nog bij dat met nieuwe (informatie) technologieën als business analytics, big data, en door gebruikmaking van krachtige algoritmes en control towers er vanuit een centraal punt optimale beslissingen genomen kunnen worden (in plaats van dat iedere schakel zichzelf optimaliseert).Dit functioneert natuurlijk alleen maar als alle partijen ook daadwerkelijk die centraal genomen beslissingen volgen. En daarvoor is een sterke control over de hele voortbrengingsketen nodig en ‘eigenaarschap’ helpt daarbij.

Conclusie

Hoewel we ons misschien niet altijd realiseren, wordt SCM voor de toonaangevende bedrijven steeds belangrijker. De grote investeringen die er in SCM worden gedaan zijn slechts één teken daarvan. De conclusie kan dus zijn dat SCM steeds vaker weer een onderdeel van de ‘core business’ aan het worden is; met insourcing als gevolg.

Bent u als logistiek of supply chain professional al klaar voor de nieuwe rol in het hart van de organisatie?

Jack van der Veen geeft op 5 oktober een college over ‘De nut en noodzaak van de veranderende rol van de logistiek manager’.

Lees meer over supply chain management en NIKE 

SCM

SCM

walmart

SCM

Reageer op dit artikel