blog

Cloud als oplossing bij complex ordermanagement

Supply chain 862

Cloud als oplossing bij complex ordermanagement
Frank van der Voort

Het ordermanagementproces is bij nagenoeg elke organisatie sterk aan het veranderen. De tijd dat orders grotendeels via een of twee kanalen binnenkwamen, is voorbij. Ook de verwerking van orders is veel diverser geworden. Dat stelt andere eisen aan de technologie die ordermanagement ondersteunt. De cloud biedt hier in meer dan een opzicht een prima oplossing, zegt Frank van der Voort.

In de afgelopen jaren is de complexiteit van ordermanagementprocessen flink aan het toenemen. Er zijn natuurlijk verschillende kanalen bijgekomen waarlangs klanten hun orders plaatsen. De traditionele manieren van telefoon, fax en EDI zijn aangevuld met web, fysieke winkel of vestiging, mobiele devices en callcenters. Gemiddeld moet een organisatie vandaag de dag ten minste vier verkoopkanalen op een consistente manier beheren.

Verschillende systemen door overnames

Een andere complicerende factor is het grote aantal overnames in de afgelopen jaren, waardoor veel bedrijven te maken hebben met verschillende ordermanagementsystemen. Uit onderzoek blijkt dat maar weinig bedrijven op dit vlak echte synergie bereiken. Minder dan 45 procent heeft cross-selling – het verkopen van de eigen producten en die van de overgenomen partij via één kanaal – op de agenda staan. Terwijl dit voor de klanttevredenheid juist belangrijk is.

Kanaalspecifiek

Verder vindt zestig procent van de organisaties die een grote groei doormaken, hun systemen en processen te kanaalspecifiek. Zij slagen er niet in om hun ordermanagementprocessen en -systemen te integreren over de kanalen. Daar komt bij dat naast ordering ook het fulfilment-proces steeds complexer en de klantverwachting steeds hoger worden. Van alle organisaties beschikt 38 procent niet over de software en integratiemogelijkheden die noodzakelijk zijn voor omnichannel fulfilment.

Met name de complexere processen met meerdere verkoopkanalen en meerdere fulfilment-processen/systemen leveren een grote uitdaging op. Zeker voor bedrijven die streven naar een centrale organisatie/afdeling die zicht heeft op alle orders, en die inzet op een kostenefficiënte orderafhandeling.

Strategie en executies

Om deze negatieve trends te keren, is niet alleen een stevige strategie vereist, maar ook een juiste executie. Zonder een goede uitvoering neemt de leadtijd van orders toe, stijgen de voorraadkosten al heel snel en lopen de retouren makkelijk op. Dat heeft een lagere klanttevredenheid, gemiste omzet en een lagere rentabiliteit tot gevolg.

In het verleden werd deze IT-uitdaging meestal opgelost door het bouwen van integratiesoftware op maat (middleware) of het implementeren van dure nicheoplossingen. Hierdoor is echte integratie nog steeds niet mogelijk.

Order Orchestration geoptimaliseerd

Inmiddels zijn moderne ERP-oplossingen beschikbaar die op basis van cloudtechnologie zijn ontwikkeld en goed in staat zijn deze uitdaging aan te gaan. De belangrijkste eigenschap van deze platforms is de mogelijkheid om het gehele ordermanagement te orkestreren. Een cloudplatform voorziet in het creëren van een centrale plaats om alle orders te beheren, geïntegreerd met bestaande verkoop- en fulfilment-oplossingen, waardoor eerdere investeringen opnieuw te gebruiken zijn.

Orkestratie omvat verder zaken als het afgeven van een betrouwbaar inzicht in beschikbaarheid en (af)levertijden dankzij de centralisatie van de orders en fulfilment over alle kanalen inclusief de prioritering, het eenduidig inzicht geven in de status van een order aan zowel de klant als de eigen medewerkers, en het proactief informeren wanneer deadlines voor klantleveringen in gevaar komen.

Naast inzicht in de orderstatus heeft men inzicht in de actuele beschikbaarheid van goederen, ongeacht in welke systemen deze gegevens zich bevinden, waardoor aan klanten zeer nauwkeurig bevestigd kan worden wanneer goederen afgeleverd kunnen worden. Verder kan dit platform voorzien in het automatisch verwerken van wijzigingen in orders, het bepalen van de meest voordelige wijze van leveren (rekening houdend met de beschikbaarheid en kosten) en het creëren van ’what-if’-analyses op orders om te reageren op tekorten en/of wijzigingen in vraag en aanbod.

Voordelen van de cloud

Een geïntegreerd ordermanagementsysteem in de cloud biedt bedrijven verschillende zakelijke voordelen. In de eerste plaats vermindert de IT-complexiteit. Lokaal binnen het bedrijf geïnstalleerde systemen vereisen beheer, updates en patches – dat alles is bij een cloudoplossing niet nodig. De cloudleverancier neemt dit over en de afnemer is onder alle omstandigheden verzekerd van de beschikbaarheid van de nieuwste software.

Daarnaast ondersteunt de cloud de digitale transformatie waar veel bedrijven naar streven. Daarbij zijn alle processen in verregaande mate gedigitaliseerd en is samenwerking binnen en over alle lagen van een organisatie transparant. Dat is alleen mogelijk met een cloudbenadering die data en processen volledig plaats- en tijdsafhankelijk beschikbaar maakt. Dat zorgt voor een snellere time to benefit en meer mogelijkheden voor innovatie.

Flexibiliteit

Een ander cruciaal voordeel is de flexibiliteit die een cloudoplossing met zich brengt. Voorheen kon een ERP-implementatie jaren duren en konden alleen grote bedrijven zich een dergelijke omgeving permitteren. Doordat cloudplatforms uitgaan van sterk gecentraliseerde en gestandaardiseerde platforms, is het nu mogelijk om grootzakelijke ERP-functionaliteit ook beschikbaar te stellen voor kleinere organisaties of bijvoorbeeld voor specifieke businessunits van grote bedrijven. Zij profiteren van het feit dat de traditionele benadering van configureren nu steeds meer plaats maakt voor het direct vanuit de cloud leveren van best practices die continu worden geoptimaliseerd.

Auteur: Frank van der Voort, Pre-sales Director Supply Chain Solutions bij Oracle

Reageer op dit artikel