blog

Is de Logistiek Manager wel klaar voor SCM?

Supply chain

Is de Logistiek Manager wel klaar voor SCM?

Vaak worden Logistiek en Supply Chain in één adem genoemd. Logisch ook want ze hebben veel met elkaar te maken. Echter, het managen van een moderne Supply Chain vraagt een totaal andere aanpak dan wat de klassieke Logistiek manager gewend zijn. Hoogste tijd om het roer om te gooien, zegt Jack van der Veen.

Er is alle reden om trots te zijn op de Nederlandse Logistiek; we staan hoog in de internationale lijstjes, we hebben uitstekende opleidingen, sterke brancheorganisaties als EVO en TLN, vormen een van de negen topsectoren en zijn met aanjager Dinalog druk bezig met innovaties. Dat is mooi.

Zorgen maken 

En toch zouden we ons ook zorgen moeten maken. Logistiek lijkt vooral intern en op kostenverlaging gericht te zijn en wordt steeds meer een economisch-technische richting. Slechts een gering aantal MKB-organisaties is aangehaakt bij de lopende innovatie-initiatieven. De werkende logistieker ontwikkeld zich maar mondjesmaat getuige het marginale bestaan van een aantal hooggekwalificeerde post-ervaring opleidingen en een verrassend gering aantal professionals is lid van vLm, dé beroepsvereniging van de logistiek & supply chain professional.

Aanpassen aan nieuwe technologieën 

In een snel veranderende wereld is stilstand al snel achteruitgang. En juist deze tijd kent veel veranderingen. Nieuwe technologieën (Big data, internet-of-things, robots en nog een hele trits meer) ontwikkelen zich in een razendsnel tempo. De vraag- en aanbodzijde van organisaties worden steeds veranderlijker en complexer; klanteisen gaan omhoog en het aantal nieuwe producten en diensten is gigantisch. Organisaties kunnen de nieuwe technologieën en andere innovaties inzetten voor het realiseren van meer klantwaarde. Maar dat is geen kwestie van ‘hetzelfde doen maar dan iets beter’. Oude organisatiemodellen werken niet meer in de snel veranderende omgeving. Organisaties zullen zichzelf moeten heruitvinden. En dat geldt dus ook voor de logistiek manager.

Afstemming met andere afdelingen

De toenemende volatiliteit, complexiteit en de verregaande specialisatie (waardoor voortbrengingsketens langer worden) vragen om meer afstemming tussen de verschillende entiteiten in de supply chain. Dat geldt zowel intern als extern. Om intern de bedrijfsdoelstellingen te realiseren zal Logistiek meer en beter moeten samenwerken met afdelingen als Inkoop, Productie, HRM, Financiën, en Commercie. Om klantwaarde te realiseren zal externe samenwerking met klanten, toeleveranciers en concullega’s belangrijker worden. Bedrijven worden in toenemende mate afhankelijk van elkaar en de prestatiemeetlat wordt door consumenten steeds hoger gelegd. Niet langer staat kostenreductie bovenaan; om onderscheidend te blijven er worden gewerkt aan voortdurende verbetering in termen van sneller, beter, goedkoper, duurzamer en innovatiever (en dat allemaal tegelijkertijd).

Grote stap van Logistiek naar SCM

Samenvattend kan de benodigde verandering worden gezien als ‘van Logistiek naar Supply Chain Management (SCM)’. Dat lijkt een kleine stap, maar is het zeker niet. Logistiek is een functie, supply chain gaat over klantgerichte processen binnen en tussen organisaties en is dus functieoverstijgend. Logistiek is vaak nogal operationeel (hands-on) terwijl SCM juist ook heel strategisch is (heads-on). Logistiek maakt zich vooral druk over transportkosten en bezettingsgraden terwijl SCM kijkt naar Total-cost-of-ownership en procesverbeteringen. Logistiek kenmerkt zich door een hang naar voorspelbaarheid en standaardisatie waarbij een command & control aansturing wordt gebruikt terwijl SCM vooral ook zoekt naar innovaties en nieuwe oplossingen waarbij alle stakeholders worden betrokken (engagement).

T-model

De genoemde veranderingen hebben grote gevolgen voor organisatie en de Logistiek manager van de toekomst. Hij of zij heeft een zogenaamde T-profiel: ontwikkeld zich zowel in de diepte als specialist op logistieke kennis als in de breedte en kan dus meepraten met alle functies binnen de organisaties en ontwikkeld kennis van klant en toeleverancier. De excellerende logistiek manager is een coached, faciliterend en dienend leider. Hij of zij zorgt voor een cultuur waarin samenwerken en innoveren de norm is. De logistiek manager begrijpt dat ‘leven lang leren’ geen hole frase is, dat je af en toe verder moet denken dat je neus lang is (kunnen ‘divergeren’ om problemen op een andere manier op te lossen) en dat het niet alleen gaat om wat je kent maar ook om wie je kent (en heeft dus een groot netwerk van concullega’s).

Ik ben erg benieuwd of u mijn zorgen deelt?! Laat het weten hier onder in een reactie…

Collegereeks Logistiek Management

Blogger en hoogleraar Jack van der Veen is een van de sprekers tijdens de Collegereeks Logistiek Management. Lees hier meer over alle zes colleges van de Collegereeks Logistiek Management. Van der Veen is tevens voorzitter van de vLm en juryvoorzitter van de ‘Nyenrode Supply Chain Award’.

Reageer op dit artikel