blog

Wat is open software precies?

Supply chain

Wat is open software precies?

Open moet het zijn – maar wat is open software precies? Het aantal misverstanden hierover rijgt zich aaneen. Met gratis, kwaliteit of veiligheid heeft dit alles weinig van doen.


Artikel uit Logistiek Magazine, 2014

Er is steeds meer te doen over open software. Maar zoals vaker in de complexe wereld van ICT leidt ook de term Open tot verwarring. Open source, Open data, Open standaard, Open API. Het predicaat ‘Open’ wordt te pas en te onpas toegevoegd aan bestaande softwareproducten. Bij klanten van software leidt dit tot misverstanden. ‘Open is gratis, dus dan kan het nooit wat zijn’, ‘Open kan door iedereen gekopieerd worden, dus is het gevaarlijk voor onze concurrentiepositie’, ‘We kunnen goed integreren, want we gebruiken open source systemen’. ‘Open is mooi maar niet veilig, de data ligt immers op straat’. Veel gehoorde misverstanden in verhitte discussies over Open software. Is het mogelijk wat helderheid te scheppen in dit mistige verhaal?

Visie open software

Open is vooral een visie, een manier van ontwerpen en bouwen. Samenwerken, delen, en het gemakkelijk maken om uit te breiden, te integreren en combineren. Al deze dingen passen bij Open. Hiertegenover staat Gesloten. Beschermen, Verbergen, Insluiten. Uitbreiden van gesloten software is lastig. Het combineren en integreren is alleen mogelijk door ingewijde specialisten.

Met gratis, kwaliteit of veiligheid heeft dit alles weinig van doen. Ik zie zowel goede als slechte open software. Open software kan je zeer goed beveiligen, mogelijk zelfs beter dan gesloten software. Ook geld verdienen is prima mogelijk met open software, al verschillen de verdienmodellen fundamenteel van die van gesloten producten.

Open software wint aan terrein

Langzaam maar zeker wint open aan terrein. Het ontbreekt echter nog aan goede instrumenten om de Openheid van software te meten. Hoe bepaal je in een selectietraject of een softwarepakket voldoende Open is? Welke aspecten van Open vind je belangrijk? Ook voor ons onderzoek een mooie uitdaging. Zo verrichten we onderzoek naar een ‘Open Software Quality Model’ voor softwareproducten. Wat zijn de aspecten waarop je de openheid van software kan beoordelen en hoe meet je die op een objectieve manier? In ons model spelen de openheid van de interface (de API), de ondersteuning voor open technologie en integratiestandaarden een rol. Maar minstens zo belangrijk zijn de aanwezigheid van een testomgeving, voorbeelden van extensies/aanpassingen en een duidelijk versiebeleid. Hoe eenvoudig is het om de software in te passen in een grotere architectuur? Ten slotte vinden we dat ook vrij toegankelijke testdata, prestatiedata, beveiligingsinformatie en onderhoudshistorie van groot belang zijn.

Grijs gebied tussen open en gesloten

De eerste softwareproducten zijn inmiddels langs de meetlat gelegd. Het blijkt dat tussen volledig gesloten en totaal open een groot grijs gebied ligt. Ook wordt duidelijk dat veel softwareproducenten en hun klanten graag van zwart naar wit willen en deze weg al opgegaan zijn. Geen eenvoudige weg, maar wel een weg met toekomst. Open, open, open moet het zijn!

Reageer op dit artikel