blog

Evalueert u uw outsourcingspartner voldoende?

Supply chain

Evalueert u uw outsourcingspartner voldoende?

Onderzoeksbureau Whitelane onderzoekt ieder jaar de tevredenheid van opdrachtgevers onder IT-outsourcingproviders in Nederland. Het bedrag dat bedrijven besteden aan uitsourcen blijkt gelijk gebleven. Hoe evalueert u uw outsourcingspartner?

De conclusies van het onderzoek van Whitelane zijn tekenend voor het aantrekkende economische klimaat. De onderstaande percentages staan voor het deel van de opdrachtgevers die hier aandacht aan geeft:

  1. Focus op core business; deze score is gestegen van 51 procent (2013) naar 59 procent (2014). Het Nederlandse bedrijfsleven is uit bespaard: we moeten business genereren.
  2. Kostenreductied; de grote verliezer want gezakt van 64 procent naar 51 procent. Nog steeds de helft van de organisaties is kosten aan het reduceren, maar veel minder.

De overige aspecten zoals toegang tot schaarse hulpmiddelen, verbetering van de kwaliteit van de diensten en financiële flexibiliteit veranderden niet veel.

Outsourcingsbedrag gelijk

Tekenend voor het outsourcen is dat het totale outsourcingsbedrag vrijwel gelijk is gebleven, blijkt uit het onderzoek. Daarbij is de tevredenheid voor 88 procent minimaal redelijk, 12 procent is ontevreden.

De score bij de evaluatie geeft wel aan dat de outsourcingsbedrijven hun aanpak moeten afstemmen op de aangepaste wensen van de opdrachtgevers. Vaak gebeurt dit wel, maar niet altijd in lijn met de wensen van de opdrachtgevers. Het aantal wisselingen van outsourcingspartner is dan nog steeds aanzienlijk, een heel lange verbinding is zeldzaam.

Goedkoop is duurkoop

De kostprijs van outsourcing is nog steeds een belangrijk aspect. Sommige bedrijven realiseren dit door alles uit te knijpen en een kaal product te leveren. Vooraf is dat controleerbaar, maar botst de uitvoering van zo’n kaal pakket aan dienstverlening met de verwachtingen van de opdrachtgever. Uit het onderzoek blijkt dat ontevreden opdrachtgevers vaker een goedkoop pakket hebben dan de tevreden opdrachtgevers. Goedkoop gaat dus vaker gepaard met ontevredenheid. Hier zit nog een uitdaging voor de outsourcingsbedrijven: hoe kunnen zij een tevreden klant realiseren tegen een lage prijs? Uiteindelijk is dat voor hen ook beter: het verwerven van een nieuwe klant is vele malen kostbaarder dan het behoud van een bestaande.

Wat te doen?

Wellicht bent u zelf uw outsourcingspartner aan het evalueren. Als u nog niets doet, begin dan met het volgende:

  • Maak een bondige samenvatting van de dienstverlening en waardeer deze (bijvoorbeeld met een rapportcijfer) en beschrijf wat u krijgt
  • Probeer uit te zoeken wat u betaalt voor de dienstverlening, liefst op hoofdonderdelen gespecificeerd. U zult mogelijk schrikken van specifieke kosten die vaak weer makkelijk om te buigen zijn.
  • Vraag uw organisatie naar de ervaringen
  • Beschrijf wat u verwacht
  • Bespreek dit met uw dienstverlener. Als u uw huiswerk goed gedaan heeft moet hier bij een goede leverancier op korte termijn een aanbod volgen wat een eind komt in de buurt van uw wensen.

Het verbeteren van uw tevredenheid begint met het duidelijk bespreekbaar maken vanuit uw standpunt. Meestal lukt dit wel. En als het lukt, is dat de goedkoopste manier om de dienstverlening te verbeteren. Want ook voor een opdrachtgever is het veranderen van dienstverlener een intensief en vaak kostbaar traject. Heeft u nog tips? Deel ze op Logistiek Link.

Reageer op dit artikel