blog

Drie methoden om logistieke verschraling te keren

Supply chain

Drie methoden om logistieke verschraling te keren

In de logistiek wordt keihard gewerkt en die werkdruk wordt steeds meer opgevoerd. De grenzen zijn zo langzamerhand wel bereikt; verschraling dreigt. Maar de eisen nemen eerder toe dan af. Om nog beter te presteren moeten we het over een andere boeg gooien. Wat kun je doen als logistiek manager? Er zijn drie methoden, zegt Jack van der Veen, maar eentje springt er duidelijk bovenuit.

Aan de hand van vele recente voorbeelden liet Hessel Visser in zijn ijzersterke blog zien dat bij een aantal toonaangevende organisaties de logistiek ernstig dreigt te ‘verschralen’; dat wil zeggen dat de werknemers bij de genoemde bedrijven steeds harder moeten werken. Hierbij lijkt het wel alsof we een eeuw in de tijd terug zijn gegaan en de arbeidsspanningen van de industriële revolutie (denk aan de fameuze Charlie Chaplin in ‘Modern Times’) opnieuw beleven. Zelfs de bijna vergeten vakbonden leven weer helemaal op bij deze klassieke klassenstrijd.

Het roer moet om

Duidelijk is dat de logistiek deze ‘commodity trap’ niet lang zal kunnen volhouden. De morele problemen die de ‘intensieve menshouderij’ met zich mee brengt zijn simpelweg te groot en in een toenemend transparante wereld blijven dit soort problemen niet lang verborgen. Ook biedt het steeds meer ‘uitknijpen’ op de langere termijn geen soelaas; op een gegeven moment is de citroen gewoon leeg.

Drie methoden

Grofweg zijn er drie manieren uit de geconstateerde problemen te komen.

  1. Uitbesteden

    De eerste is het uitbesteden van activiteiten naar landen die minder strikt zijn met de regelgeving. Maar daarmee zijn de verschralingproblemen natuurlijk niet weg. In tegendeel, denk aan de wantoestanden in de Chinese Apple fabrieken en in de textielfabrieken in Bangladesh. Bovendien laten logistieke activiteiten zich lang niet altijd verplaatsen.
  2. Automatisering

    De tweede manier uit de logistieke verschraling is het verregaand automatiseren. Met bijvoorbeeld de voortschrijdende IT-beschikbaarheid en nieuwe DC-oplossingen is veel moois te doen. Zo hebben recentelijk Wehkamp.nl en Albert Heijn zwaar geïnvesteerd in geautomatiseerde distributiecentra. Ook komen er nieuwe technologieën op de markt zoals Google Glass. Het is echter maar de vraag of automatisering altijd leidt tot betere arbeidsomstandigheden. Als UPS het nieuwe geautomatiseerde sorteercentrum aankondigt als een ‘lean mean fighting machine’ doet dat in ieder geval het ergste vermoeden.
  3. Medewerkers anders inzetten

    Een derde manier, en waarschijnlijk de meest succesvolle maar ook de moeilijkste, is om de medewerkers op een heel andere manier in te zetten, aan te sturen en te gebruiken. Dit met als doel om een hoge mate van ‘engagement’ te creëren. Betrokken medewerkers zijn enthousiast, betrokken, geïnspireerd, gemotiveerd, emotioneel verbonden, bereid een extra stap te doen en wederzijds respectvol. Ze geloven in de organisatie, voelen zichzelf daar onderdeel van en identificeren zich ermee. Mooie voorbeelden van organisaties die in staat zijn om een hoge mate van engagement bij hun werknemers te creëren zijn Semco, Zappos en Buurtzorg Nederland.

Betrokkenheid leidt tot betere prestaties

De (wetenschappelijke) literatuur staat vol met bewijs dat organisaties met engaged medewerkers beter presteren, zie bijvoorbeeld Michael Beer’s high committment high performance organizations en het onderzoek van de Erasmus universiteit waaruit blijkt dat 75% van de innovatie wordt bepaald door sociale innovatie. Op zich is dit geen verassing. Natuurlijk zullen enthousiaste medewerkers de klanten beter en vriendelijker behandelen. En als de medewerkers om hun mening wordt gevraagd dan kunnen problemen beter worden opgelost en is er ruimte voor nieuwe ideeën. En zo kan de platitude “niet harder werken maar slimmer” worden bewaarheid.

Hoe bereik je betrokkenheid?

Allemaal prachtig natuurlijk. Maar hoe bereik je die hoge mate van engagement in een logistieke omgeving? Helaas, daarvoor zijn geen tovermiddelen beschikbaar; dat zal elke organisatie voor zichzelf moeten ontdekken. Maar een paar richtlijnen zijn wel te geven. Engagement kan je stimuleren door aan te sluiten bij de motivatiefactoren van medewerkers, namelijk ‘autonomy’, ‘mastery’ en ‘purpose’. Door medewerkers de ruimte te geven zelf invulling aan hun taak te geven en ze zelf verantwoordelijk te maken zullen ze veel gemotiveerder zijn om te laten zien dat ze de taak aankunnen. Mensen willen zichzelf ontwikkelen om ergens echt goed in te worden en daarin zouden ze gestimuleerd moeten worden. En mensen willen graag onderdeel uit maken van een ‘hoger doel’, iets wat de moeite waard is.

Visie logistiek managers

Om engagement binnen de organisatie te vergroten is een belangrijke rol weggelegd voor de logistieke managers. Die zullen meer op visie en minder op de details gericht moeten zijn. Zij moeten de ‘purpose’ formuleren en bewaken. Martin Luther King’s beroemde speech was niet voor niets “I have a dream” en niet “I have SMART targets”. Of zoals het Japanse spreekwoord zegt: “een visie zonder actie is een dagdroom; maar actie zonder visie is een nachtmerrie.”

Wat zijn uw tips?

Het is van belang dat leidinggeven steeds meer een coachende, dienende, faciliterende en ondersteunende rol wordt. Laat duidelijk zien welke rol de medewerkers in het grote geheel hebben en geef het belang daarvan aan. En zorg er voor dat er voldoende feedback mechanismes zijn zodat alle werknemers hun eigen gedrag kunnen eiken en ze samen kunnen toewerken naar het beoogde doel.

Wat zijn uw tips om de betrokkenheid van uw medewerkers te bevorderen? Deel ze met uw mede vakgenoten op Logistiek Link.

Reageer op dit artikel