blog

Is RLI-advies nu al rijp voor de bureaula?

Supply chain

Is RLI-advies nu al rijp voor de bureaula?

‘Ik was vorige week dinsdag aanwezig bij de aanbieding van het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) over de logistiek in 2040 in Madurodam. Tot mijn grote verbazing ontdekte ik dat het advies grotendeels rijp is voor de onderste bureaula.’ Lees hier de blog van Kees Ruijgrok.

Het RLI-advies werd op 8 oktober aangeboden na een vloeiende presentatie met mooie plaatjes, maar behalve het vele getweet was er weinig of geen openbare discussie met de andere aanwezigen. De hele opzet van het event, en ook het feit dat het rapport tot dan toe geheim was gehouden, deed vermoeden dat reacties ter plekke ook niet op prijs werden gesteld, behalve die van twee brave daarvoor ingehuurde studenten.

Is this all?

Nadat ik het rapport, dat ter plekke werd uitgedeeld, thuis wat had doorgebladerd werd mijn al tijdens de bijeenkomst bevangen bevreemding (is this all?) nog verder versterkt, vandaar de titel van mijn blog.

Ik ben namelijk van mening dat:

  1. Het advies niet ingaat op de gestelde vraag;
  2. Een niet wetenschappelijk onderbouwd antwoord geeft op een andere vraag;
  3. Dat een aantal relevante zaken kennelijk te taboe zijn om te bespreken;
  4. Dat de gegeven adviezen voor het merendeel zeer gratuit zijn en
  5. Dat er geen aandacht is besteed aan de kansrijkheid of haalbaarheid van de adviezen.

Mijn conclusie is dan ook dat ik het rapport grotendeels rijp acht voor de onderste bureaula. Als ik raadscommissielid zou zijn, zou ik dat vervelend vinden. Ik vind het zelf ook vervelend dat een aantal bijdragen die ik heb geleverd aan het advies, grotendeels ongebruikt zijn gebleven. Maar dat is niet de motivatie voor het schrijven van deze blog. Ik hoop dat ik door het geven van deze reactie (die ik ook heb verstuurd aan de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur) de discussie over het relevante onderwerp aanzwengel en dat er wel gerichte adviezen voor het bereiken van een duurzame en innovatieve logistieke sector kunnen worden geformuleerd. Ik heb inmiddels een gesprek gehad met een aantal commissieleden en de voorzitter van de Raad en heb daaruit de conclusie getrokken dat de Raad overtuigend overkomt ten aanzien van de integriteit waarmee dit advies tot stand is gekomen , maar ook toegeeft dat er inhoudelijk en procesmatig wel wat om op aan te merken is.

RLI-advies in bureaula

Als ik zou denken dat dit artikel ook in de bureaula zou verdwijnen, zou ik het niet hebben geschreven. In onderstaande pdf ‘Commentaar Kees Ruijgrok op het RLI advies’ leest u mijn uitgebreide toelichting op alle vijf hierboven genoemde punten. Heel graag hoor ik van de lezers van deze blog waar zij het RLI-advies en mijn reactie daarop zouden deponeren: in hun onderste bureaulade of toch bovenop hun bureau en actielijst.

Geef uw mening op Logistiek Link en discussieer mee.

Reageer op dit artikel