blog

Managing growth’ krijgt een nieuwe dimensie

Supply chain

Managing growth’ krijgt een nieuwe dimensie

Het echte lenteweer heb ik nog niet gezien. We verlangen er allemaal naar, maar het geduld wordt op de proef gesteld. Dit geldt ook voor het herstel van de logistieke sector. New business zal niet snel uit stijgende volumes komen, daar lijkt het althans op. Het antwoord ligt volgens mij veel meer in het slimmer met de bestaande volumes omgaan! En we moeten zorgen dat we deze volumes anders gaan waarderen.

Ik las onlangs een quote die is blijven hangen: “If necessity is the mother of invention, crisis is the mother of innovation”. En zo is het! In tijden van economische groei lijkt voorspoed vanzelf te komen. Maar net zoals we dit jaar langer moeten wachten op het lenteweer, geldt dit ook voor de omslag van het economisch tij. En hoe omvangrijk wordt deze groei eigenlijk? Europa lijkt immers de tweede viool te spelen. Daarom moeten we op zoek naar de kansen die de huidige omstandigheden bieden. En dat betekent innovatie! De drang en noodzaak tot verandering is nu groot, dus u haalt het beste uit u zelf, uw mensen en uw bedrijf. In de juiste volgorde: starten bij creativiteit (‘anders denken’), gevolgd door de concrete stap (‘anders doen’).


Hoe traditioneel is de sector anno 2013?

De logistieke sector lijkt nog erg traditioneel aan de buitenkant. Als we dieper inzoomen dan toont de analyse echter een snel veranderend speelveld, met nieuwe spelers en regels. Het is echt topsport geworden. De ketenpositie wordt vanaf beide kanten beïnvloed. Verladers consolideren en moeten zich aanpassen aan het grillige (online) consumentengedrag. Dit stelt enorme eisen aan de logistieke efficiency die u moet bieden. Eisen die uw bedrijf en de sector anderzijds nieuw elan kunnen geven. Een paar voorbeelden:

  • Foodlogistiek: binnen de supermarktketens heeft de afgelopen 10 jaar een forse consolidatie plaatsgevonden. Tegelijkertijd is het koopgedrag van de consument sterk veranderd. Logistieke stromen moet sneller en anders. De 3e ronde van het NK Speeddocking zal wederom nieuwe standaarden zetten.
  • CB logistics die haar strategie volledig heeft aangepast naar realisatie van de ambitie om in 2015 een kwart van de omzet te halen uit de volledig nieuwe markten fashion en healthcare.
  • Nabuurs en Nomi Co-Packaging die een joint venture NA-Nomi starten. Hiermee integreren zij als eerste dienstverlener logistiek en co-packaging binnen één uniek concept.
  • Nextlogic: de start van een ketensamenwerking met als doel een havenbrede en integrale optimalisatie van de afhandeling van de containerbinnenvaart te realiseren.

 

Al deze initiatieven hebben met elkaar gemeen dat marktomstandigheden aanleiding zijn geweest voor een andere aanpak, waarbij samenwerking een krachtig instrument voor innovatie blijkt. Een traditionele sector in beweging!


Managing growth: het gaat om flexibiliteit

Het wisselen van de seizoenen is een met zekerheid terugkerend feit, al lijken zomerse temperaturen nu nog ver weg. Met de conjunctuur is het niet anders, hoog- en laagconjunctuur zullen zich blijven afwisselen. Ik zie echter de lengte (hogere frequentie) en de intensiteit (uitslagen van groei en krimp) van conjunctuurcycli wel veranderen. Het is de kunst uw bedrijfsvoering hierop in te richten. Managing growth heeft een nieuwe dimensie: het gaat om flexibiliteit.

 

Mijn vraag aan u: hoe flexibel is uw bedrijf en waar liggen uw kansen door slimmer te zijn?

Reageer op dit artikel