blog

Mainport en servicelogistiek: een goed huwelijk

Supply chain

Mainport en servicelogistiek: een goed huwelijk

Logistiek Nederland is het er over eens: mainports vormen een hoeksteen, of zo u wilt draaischijf, van de logistiek. waar logistiek Nederland het minder over eens blijkt te zijn, is het feit dat servicelogistiek een groeiend, uitdagend en vooral ook onmisbaar onderdeel van de logistiek is. Deze thema’s, mainportlogistiek en servicelogistiek, liggen verrassend dicht bij elkaar., zegt Daniël Klaassen.

Servicelogistiek is essentieel voor een mainport. Denk alleen al aan alle transportmiddelen die een mainport aandoen. Een vliegtuig dat aan de grond staat, kost vele honderden euro’s per uur. Het is niet voor niets dat Fokker de onderdelenvoorraad in Hoofddorp opgeslagen heeft, op slechts enkele minuten van het platform. Het aanhouden van strategische voorraden zo dicht mogelijk bij de plaats waar ze nodig zijn, is een hot item binnen de branche Maintenance, Repair and Overhaul.

Tegenbeweging wereldhandel

Hoewel de wereldhandel groeit, zijn er ook tegenbewegingen. Een van deze tegenbewegingen komt voort uit de duurzaamheid. Bij repareren of vervangen wordt gaat de tendens steeds meer richting repareren en bedrijven zien kansen door afgestoten eigendommen van zowel bedrijven als consumenten te repareren. Dit kan een bedreiging zijn voor mainports, maar uitvoeren van servicelogistiek buigt deze bedreiging om in een grote kans.

Huisvesten servicelogistiek

Iedereen maakt gebruik van servicelogistiek. Van consumenten die zelf hun elektronica repareren tot multinationals en van de zorg tot de auto industrie. Dit zorgt ervoor dat een mainport met servicelogistiek snel diversifieert. Het is heel goed voor te stellen dat bedrijven uit uiteenlopende branches serviceparts in één groot warehouse hebben, waar uiteindelijk een stabiele stroom uitkomt die minder gevoelig is voor onder meer conjunctuur en seizoensinvloeden.

Het huisvesten van servicelogistiek is een van de manieren voor een mainport om waarde toe te voegen aan de producten die passeren. Vele tonnen producten passeren een mainport, maar desalniettemin is het een uitdaging om hier als mainport en vooral als regio en land geld mee te verdienen. Bij veel goederenstromen is het doel om deze zo snel mogelijk weg van de mainport, het achterland in te vervoeren. Servicelogistiek daarentegen begint met opslag, maar dikwijls moeten de producten voor verzending nog landspecifiek gemaakt worden, verpakt worden en/of op een andere manier verwerkt worden. Dit creëert kansen om veel meer te verdienen op een mainport.

Geen servicelogistiek zonder mainport

Gespiegeld aan het voorgaande, is het voor servicelogistiek essentieel om bij een mainport te zijn. Het is nooit te zeggen wanneer een vraag naar een serviceonderdeel zal optreden. Niet zelden liggen de onderdelen in een warehouse met een enorm verzorgingsgebied, om weer naar Fokker te kijken: de hele wereld wordt beleverd uit 3 voorraad punten. Deze twee factoren dragen ertoe bij dat service onderdelen snel vervoerd moeten kunnen worden en dat ook lang natransport op de plaats van bestemming ongewenst is. Liever gister dan vandaag is meer regel dan uitzondering. Praktijkcases laten zien dat bij een bestelling van serviceparts overdag, het orderpicken zo ingericht kan worden dat producten al dezelfde middag in een vliegtuig meekunnen met een outbound wave. Zolang de locatie maar binnen zeer korte afstand van een mainport is.

Partnerships zijn van groot belang voor servicelogistiek. Niet alleen de traditionele banden met de klant zijn belangrijk, maar zeker ook die met diverse OEM’s die serviceparts aanleveren. Daarnaast zijn de banden met logistiek dienstverleners essentieel om goederen snel op de plaats van bestemming te krijgen. Banden met uiteenlopende sectoren kunnen schaalvoordeel laten ontstaan. Een mainport is een ideale locatie om aan al deze partnerships tegelijk te werken.

In veel gevallen is een mainport niet alleen geschikt om serviceparts naar de producten te brengen die de parts nodig hebben, maar kan het proces door gebruik te maken van een mainport ook omgedraaid worden. De kleinere producten, zoals consumentenelektronica, kunnen naar een mainport gebracht worden om aldaar servicelogistiek te laten uitvoeren. Dit kan haast uitsluitend op een mainport, wie zijn laptop dagelijks gebruikt en opstuurt voor reparatie wil zijn laptop na een werkdag retour hebben, en is niet bereid 2 dagen extra te wachten door de achterlandverbindingen zowel heen als terug.

Een kleine uitstap naar “dagromen” voert dit scenario nog veel verder door. Denk hierbij aan de mogelijkheid om servicelogistiek te laten plaatsvinden ín de passagiersterminal of de cargo handling. Een slimme planning kan servicelogistiek daar brengen, waar het product toch langs komt.

Servicelogistiek is mensenwerk. Het aanbod aan werkzaamheden varieert dusdanig dat veel niet geautomatiseerd kan worden. Dit resulteert erin dat onder meer een mens, een product, onderdelen en gereedschap bij elkaar moeten komen om de service te kunnen uitvoeren. Dit bij elkaar brengen is een complex logistiek proces, waarin de mainport een grote rol heeft. Een andere naam voor mainportlogistiek is niet voor niets knooppuntlogistiek: een mainport is uitermate geschikt om goederen en/of mensenstromen bij elkaar te laten komen.

Toekomst: servicelogistiek tweerichtingsverkeer

Onvoorspelbaarheid is een doorn in het oog van vele in de logistiek, er zijn dan ook vele initiatieven om deze te beteugelen. Binnen de servicelogistiek wordt hier vorm aan gegeven door het gebruiken van kits. In plaats van een vliegtuig in onderhoud te zetten, te inspecteren en te inventariseren wat er nodig is en vervolgens de bestellingen voor deze serviceparts te plaatsen, besteld men vooruit een vastgesteld pakket. Dit pakket bevat onderdelen die vervangen gaan worden, ongeacht de staat van het huidige onderdeel. Hiermee wordt servicelogistiek in feite opgedeeld in twee stromen, de kits die worden gevormd en de aanzienlijke groep onderdelen die altijd onvoorspelbaar zal blijven.

Steeds meer zal servicelogistiek tweerichtingsverkeer worden. Een partij, consument of bedrijf, die een product afstoot, zal zowel uit economische als ecologische overwegingen componenten ergens heen willen kunnen sturen. Naar een partij die de onderdelen ontvangt en na controle en eventuele reparatie weer uitgeeft als serviceparts. Hiermee worden deze onderdelen veel hoogwaardiger afgestoten dan wanneer deze verschroot worden.

Echtscheiding onmogelijk

Dat een community rond servicelogistiek niet goed van de grond komt, kan op zijn minst als opmerkelijk worden beschouwd.

De relatie met mainports, is slechts een van de vele relaties van servicelogistiek. Zonder servicelogistiek zou een mainport er anders uitzien. Wanneer een transportmiddel defect zou zijn, zou men vele kostbare uren moeten wachten op reparatie, het langer gebruiken van producten zou een grote bedreiging vormen en de vraag naar capaciteit zou veel afhankelijker zijn van de voornaamste gebruikers. Bovendien zou het doemscenario in zicht komen van een prachtige, druk gebruikte, miljarden kostende mainport waar desondanks weinig aan wordt verdiend. Volledig los van een mainport, zou servicelogistiek meer tijd kosten. Zo veel tijd dat het niet te doen zou zijn om producten naar de servicelogistiek toe te brengen. Een goed netwerk opbouwen is alleen mogelijk waar veel partners te vinden zijn. Het matchen van alle benodigde mensen en goederen zou problematisch zijn.

Zoals ieder huwelijk, is het ook bij mainports en servicelogistiek een utopie dat de relatie zonder enige revisie kan blijven zoals hij altijd geweest is. Vele ontwikkelingen, die hier niet allemaal te benoemen zijn, zullen hun invloed hebben. De wederzijdse afhankelijkheid is echter dusdanig groot, dat een echtscheiding onmogelijk is.

Reageer op dit artikel