blog

Fyra en Boeing Dreamliner: blunderende supply chains

Supply chain

Fyra en Boeing Dreamliner: blunderende supply chains

Supply Chain Management (SCM) wordt nog maar mondjesmaat toegepast. Daardoor missen we kansen. Maar het gebrek aan goede SCM kan organisaties ook duur komen te staan. De recente problemen bij de hogesnelheidslijn Fyra en die bij de Boeing Dreamliner tonen dat ten overvloede nogmaals aan. Een bespiegeling van hoogleraar Jack van der Veen.

Hallucinant. Zo betitelde de Vlaamse NMBS-bestuurder Marc Descheemaecker de problemen bij de Fyra, en hij kondigde “brutale” maatregelen aan richting AnsaldoBreda, de fabrikant van de Fyra-treinstellen. Het is de jongste ontwikkeling in een lange reeks van incidenten rond de Fyra.

 

Min of meer gelijktijdig raakt ook de Boeing Dreamliner in de problemen en worden alle toestellen aan de grond gehouden. De wijzende vingers gaan naar de Japanse fabrikant van de accu’s. En ook hier is het de nieuwste verwikkeling in een lange reeks van problemen rond de Dreamliner.

 

Hoe bestaat het dat in organisaties waar zo veel knappe koppen zitten en waarbij het gaat over zo veel geld er toch zo opvallend geblunderd wordt? In zulke situaties spelen vele factoren een rol maar het lijkt evident dat het gebrek aan goed SCM één van die factoren is.

Blame game

Wat onmiddellijk opvalt in beide situaties is dat er al snel een heuse “blame game” op gang komt. De opgestoken vingers gaan razendsnel richting de vermeende veroorzaker van de problemen en impliciet wordt gelijk alle schuld van het eigen bordje afgeschoven. Vooral politici en juristen zijn een kei in dit spelletje. Echter, het wijzen naar de ander ontkent het wezen en het zijn van de supply chain: alle ketenspelers zijn samen verantwoordelijk voor het eindresultaat. De eindgebruikers van de Fyra of Dreamliner hebben helemaal niets aan het onderling gekonkel en het interesseert ze ook niet waar het mis is gegaan. De hele keten heeft gefaald, en laat de hele keten dan ook de handen ineen slaan om dit samen op te lossen.

Fyra-keten

Als er bij de Fyra twee verschillende regeringen, twee spoorwegmaatschappijen en een fabrikant samen een innovatie op het spoor willen realiseren, dan weet je dat je bezig bent met een zeer ingewikkelde operatie. De enige manier om dat waar te maken is om voldoende tijd, geld en kwaliteit vrij te maken; dus je allerbeste mensen in te zetten en strategische partnerships te sluiten. Maar nee hoor, het moet een prestigeobject worden. En natuurlijk gaan we Europees aanbesteden en tenderen op de laagste prijs. En zo komt er uit de tender een “winnaar” tevoorschijn met weinig specifieke ervaring. Het gevolg ervaren we nu: goedkoop is duurkoop en de reiziger zit met de gebakken peren.

Boeing Dreamliner-keten

De Boeing Dreamliner wordt gezien als een zeer innovatief toestel; door de nieuwste materialen en technieken toe te passen wordt een prachtig energiezuinig toestel gerealiseerd. Maar dat kan Boeing natuurlijk niet alleen. Daarom wordt er op een tot dan toe ongekende schaal gewerkt met outsourcing. Organisaties over de hele wereld zijn betrokken bij de ontwikkeling en productie van de Dreamliner. Middels outsourcing bereikt Boeing een aantal dingen:

  1. Specialisten op ieder deelgebied doen mee (Boeing kan niet alle kennis zelf in huis hebben).
  2. Outsourcing partners investeren mee (Boeing heeft onvoldoende financiële middelen om de investering geheel zelf te dragen).
  3. Klanten over de hele wereld zijn meer bereid om de Dreamliner te kopen omdat er in het thuisland ook een deel van de ontwikkeling plaatsvindt (net zoals de Nederlandse regering alleen de JSF wil kopen als het Nederlandse bedrijfsleven daarvan profiteert).

Alleen maar plussen bij de outsourcing van de Dreamliner dus? Nee, natuurlijk niet; met de productie verdeeld over zo veel organisaties, landen en culturen moet je wel heel, heel erg goed in supply chain management zijn om alles goed te laten verlopen. De resultaten spreken voor zich; Boeing is volstrekt onvoldoende in staat geweest om de supply chain goed te managen.

Ontkenning van het probleem

Kunnen we de problemen van de Fyra en de Dreamliner eenvoudig oplossen? Nee, helaas niet. SCM is nooit eenvoudig, en in deze gevallen al helemaal niet. Maar allereerst moeten we af van het ontkennen van het feit dat het een probleem van de gehele supply chain is. Het is gewoon niet zo dat als iedereen zijn eigen stukje maar goed doet dat het geheel ook goed zal zijn; de supply chain is meer dan de som der delen. Wie met een priemende wijsvinger de anderen beschuldigt, wijst met drie andere vingers naar zichzelf. Als dat besef indaalt dan hebben we in ieder geval een eerste stap naar SCM gemaakt.

Reageer op dit artikel