blog

Kromme logistiek in het ziekenhuis

Supply chain

Kromme logistiek in het ziekenhuis

Als er één sector kan profiteren van goede logistici is het de zorg wel. Door stages, contact met studenten en verpleegkundigen krijg ik veel verhalen over de dagelijkse gang van zaken binnen ziekenhuizen. Zo zijn er nog veel ziekenhuizen die voorraadbeheer als verpleegkundige taak zien. Ach ja, waarom ook niet? Dan laten we de accountant een open hart operatie verrichten en kan de chirurg gaan schoonmaken… Een blog van student Dario de Jong.

De verpleegkundige moet zich niet bezig houden met het beheren van voorraad. Hier heeft hij/zij namelijk helemaal geen zin in. Iemand gaat niet vier jaar naar de HBO-V om vervolgens voorraad te beheren. Iemand die voorraad wil beheren gaat namelijk naar Logistiek & Economie. En in het ziekenhuis heb je zowel HBO-V als LE. Vrijwel ieder ziekenhuis heeft namelijk een afdeling logistiek. Deze afdeling heeft de benodigde expertise en interesse voor voorraadbeheer.

Verpleegkundigen hebben maar één ding te doen in een decentraal (afdelings)magazijn en dat is spullen er uit halen. Een verpleegkundige is niet aanwezig om te constateren of het aantal steriele gaasjes/injectienaalden/incontinentieluiers onder een minimum raakt. Hij/zij is er zelfs niet om te zien of bak één of twee leeg is. De verpleegkundige moet in het magazijn pakken wat er gepakt dient te worden en weer te vertrekken. De afdeling logistiek dient er voor te zorgen dat de verpleegkundige dit kan doen.

Ziekenhuizen die dit niet zo zien snappen, mijns inziens, niet waar zij personeel voor aannemen. De verpleegkundige moet zich bezighouden met zijn/haar primaire taak, zoals de logisticus dat ook dient te doen. De logisticus beheert de voorraad en de verpleegkundige gebruikt de voorraad. Dit vereist een bepaalde visie; gekenmerkt door zicht op zorg en zicht op logistiek. Jammer dat deze visie nog niet in ieder ziekenhuis te vinden is, het maakt het werken voor alle partijen leuker.

 

Deze blog verscheen eerder op de website van de HAN…

Reageer op dit artikel