blog

De beginselen van supply chain strategie

Supply chain

Supply chains zijn van vitaal belang binnen alle klantconcepten. Of u nu als webwinkel zo snel mogelijk onbeschadigde pakketten probeert te leveren, als kruidenier dagverse producten wilt aanbieden, of de laatste mode als eerste in uw winkel wilt aanbieden: alles hangt af van uw supply chain. Bob Gill brengt hier: supply chain voor ‘beginners’ of terug naar de basis voor de expert.

De beginselen van supply chain strategie
supply chain voor beginners

De supply chain wordt binnen de bestuurskamer vaak over het hoofd gezien, terwijl bedrijven met een uitstekende supply chain waarbij de klant centraal staat aanzienlijk winstgevender zijn, doordat extra omzet wordt gegenereerd.
Effectieve supply chains verbeteren zakelijke prestaties; specifieke aandachtsgebieden zijn kosten, voorraad en CO2-reductie; dit alles zorgt voor essentiële besparingen. Maar nog belangrijker: een uitstekende supply chain verhoogt de omzet door middel van een hogere productbeschikbaarheid, het verbeteren van de snelheid waarbij een product op de markt komt en marktinnovatie.

Heeft u een supply chain strategie?

Het logistieke proces dat op dit moment uw producten levert heeft zich ontwikkeld van een eenvoudige activiteit tot een multi-channel fulfilment operatie. Hoe is deze ontwikkeling tot stand gekomen? U heeft een specifieke richting gekozen waarbij u alle gekozen paden zorgvuldig in kaart heeft gebracht of iets waarschijnlijker, het is ontstaan onder druk van klanten, leveranciers en de zakelijke markt.

In de afgelopen tien jaar hebben supply chains een aantal grote veranderingen in het klanten- en inkoopgedrag doorgemaakt:

 • Meer inkoop in Aziatische en Oost-Europese landen heeft geleid tot een verhoging van de doorlooptijden en voorraadniveaus;
 • De behoefte om een betere klantenservice te bieden heeft ervoor gezorgd dat niet alleen de variatie in producten is toegenomen, maar ook de daaraan verbonden promotionele activiteiten;
 • De groei van e-commerce en multi-channel retailing strategieën;
 • De stijgende brandstofkosten en de behoefte aan een duurzaam milieu.

Nu, meer dan ooit, is het nodig om de aandacht te richten op de supply chain om ervoor te zorgen dat de toekomstige behoeften van klanten worden ondersteund.

Collegereeks Logistiek Management

Er is volgens Ploos van Amstel een andere kijk nodig op samenwerking in supply chains, de inrichting van de keten, de beheersing van wereldwijde goederenstromen en niet in de laatste plaats de competenties van onze medewerkers en managers in logistiek- en supply chain management. Ploos van Amstel trapt de Collegereeks Logistiek Management af met een inspirerend college over supply chain trends die het logistieke vakgebied opnieuw relevant maken.

Mis deze kans niet en schrijf u in voor dit inspirerende programma.

Definiëren van een supply chain-strategie

Onze uitgebreide ervaring in het uitwerken van supply chain-strategiën voor bedrijven heeft ervoor gezorgd dat zeven uitgangspunten zijn geïdentificeerd voor het ontwikkelen van de beste supply chain-strategie. Een strategie moet worden beschouwd als een lange-termijn-plan en moet beschikken over informatie over onder andere gebouwen, klantgegevens en inkoop-patronen.

In kaart brengen van huidige activiteiten

De meest geschikte uitgangspositie is wanneer u inzicht heeft  in de huidige activiteiten en sites die worden gebruikt binnen uw supply chain. Om dit te verkrijgen moet u een aantal stappen doorlopen:

 • Het vastleggen van alle huidige activiteiten en afgeronde processen;
 • Inzicht hebben in de rol van elke site en groep binnen de supply chain, inclusief belangrijke klanten en leveranciers;
 • Het ontwikkelen van verwachte transactievolumes voor modellering van de toekomst.

Figuur 1 – zie foto-player onderaan deze tekst – Voorbeeld van een network flow model van twee tier netwerken met nationale en regionale voorraadpunten.

Begrijpen hoe het bestaande netwerk functioneert is uitermate belangrijk, aangezien in de toekomst een aantal van de kernratio’s waarschijnlijk nog steeds van toepassing zullen zijn. Uw huidige netwerk is namelijk het uitgangspunt voor verdere ontwikkeling, aangezien uw reis vanaf hier moet beginnen.
Het komt zelden voor dat een individu de gehele supply chain overziet. Vandaar dat het in kaart brengen van de activiteiten een zeer effectieve manier is om op strategisch niveau deel te nemen aan de supply chain en om er zeker van te zijn dat een algehele verstandhouding wordt bereikt.
Tot slot, het is essentieel om een volledig overzicht te hebben van de huidige operationele kosten. Als een bedrijf 75% van haar logistieke budget aan transport besteedt, zal het een andere strategie nodig hebben dan een bedrijf waarbij het grootste gedeelte van de kosten naar DC operaties of voorraad beheer gaat.

 

Lees ook: Zo kies je de juiste supply chain

 

Focus op toekomstplannen

Is de supply chain gelinkt aan de huidige doelstellingen binnen alle verschillende bedrijfsprocessen? Zo ja, hoe zullen deze bedrijfsprocessen veranderen in de toekomst? De meeste bedrijven hebben groeiambities en velen beschikken over gedetailleerde financiële vooruitzichten betreffende deze toekomstige groei.

Hoe gaat u met uw klanten om in de toekomst? Supermarktketens hebben zich namelijk vele jaren gericht op het inrichten van grotere supermarkten met een visie om ze steeds groter te maken. Nu hanteren de meesten kleine winkelformules, leveren boodschappen aan huis en bieden interessante internetaanbiedingen, zoals mobiele telefoons en bank- en verzekeringsdiensten. What’s next, en hoe zal dit van invloed zijn op de supply chain?

Kritische vragen moeten gesteld worden:

 • Wat willen we verkopen? En van waaruit?
 • Aan wie willen we het verkopen? Hoe willen ze het kopen?
 • Hoe willen wij het inkopen? En van wie?
 • Hoe gaan we het leveren?
 • Welke service levels en doorlooptijden zijn er nu en in de toekomst nodig?

Het linken van de strategie aan de strategieën van grote klanten en leveranciers moet worden herbezien om te bepalen of u klaar bent als de markt verandert naar kleinere en meer frequente leveringen.
Deze aanpak beoordeelt de waarschijnlijkheid van elke richting, welke input is voor de gevoeligheidsanalyse van de strategie.

Aanpassen aan groeiambities

Inzicht hebben in wat de toekomst hoogst waarschijnlijk zal brengen is van belang, aangezien dit een basis vormt waarop u uw logistieke infrastructuur plant. Het is cruciaal om de volumestromingen binnen het totale logistieke netwerk van begin tot einde te modelleren.
Een material flow van de te verwachte toekomstige volumes is nodig om de fysieke afhandeling van het toekomstige netwerk vast te leggen. Het effect van veranderingen in de service doorlooptijd moet duidelijk worden aangetoond om het effect op een verbetering binnen de klantenservice of verlenging van leverancier doorlooptijden goed te kunnen beoordelen.

Kosten-analyses moeten voltooid worden voor een reeks van alternatieve processen om de aantrekkelijkheid tegenover de status quo te beoordelen. Voor elke mogelijke optie zullen er kapitaal- en operationele kostenmodellen moeten worden ontwikkeld.

Gekoppeld aan de te verwachten toekomstige volumes geven gevoeligheidsanalyses aan “wat als” de toekomst toch anders loopt dan gepland.

Ruimte inplannen voor verandering

Zodra aan deze standaard services en operationele elementen is voldaan,  is het solide operationeel ontwerp klaar en kan met behulp hiervan een goede strategie opgesteld worden. Het volgende toetsingsgebied zijn normaliter de leveringskosten, deze moeten op een aantal niveaus worden beoordeeld:

 1. De lopende operationele kosten; is het goedkoper dan wat we nu hebben voor een bepaald servicelevel;
 2. Wat kost het opzetten van het nieuwe netwerk;
 3. Hoeveel kost de overgang naar de toekomstige strategie.

Een gemodelleerde cash flow werkt goed aangezien de actuele jaarlijkse kosten uiteengezet worden en hierop verschillende opties kunnen worden uitgevoerd.
De cash flow aanpak demonstreert ook het kostenniveau van elke optie zodra de business groeit. Een hooggeautomatiseerde, kapitaalintensieve optie kan een uitstekende terugverdientijd opleveren zodra het is afgerond, de kosten tijdens de opbouw kunnen echter hoog zijn.

Inzicht krijgen in welke handelingen, sites en processen financieel voordeel leveren en weten wanneer ze kunnen worden gerealiseerd is de sleutel tot het in kaart brengen van de strategie, van papieren plan tot live-operatie.

Het draait niet alleen om geld

Wanneer u overweegt een nieuwe strategie in te voeren, dan zijn niet alleen de totale kosten van deze nieuwe oplossing belangrijk, ook zaken als klantenservice, veerkracht, flexibiliteit en implementatie potentieel zijn van invloed.

De mogelijkheid om de oplossing op tijd en met een laag risico te implementeren is belangrijk aangezien het leveren van de oplossing cruciaal is voor het succes van de gekozen strategie. De goedkoopste oplossing hoeft niet te betekenen dat het ook het beste resultaat biedt.

Onze ervaring leert dat één enkele site vaak het beste financiële alternatief kan zijn, alhoewel dit niet het meest effectieve antwoord is zodra een aantal andere sites moeten worden gesloten of als de site zo groot is, dat het bedrijfsrisico van de bouw van het pand te groot wordt. Mocht dit zo zijn, dan kan het selecteren van een flexibelere optie de juiste strategie zijn.

Realiseren van de voordelen

Een strategie zorgt voor het op tijd leveren, volgens budget en met de verwachte voordelen. Effectieve planning en budgettering zorgen ervoor moetdat de voordelen worden bijgehouden, gerealiseerd en vervolgens opgenomen worden in het business-as-usual plan.

Behoefte aan flexibiliteit

Succesvolle strategieën zijn een mix van elementen die ervoor zorgen dat de supply chain in lijn is met de zakelijke eisen. Ze zijn net zo individueel als uw klantenservice, website of winkel en hun aanpassing richting de business doelstellingen is van vitaal belang.

Terwijl gevoeligheden zijn beoordeeld en onderzocht, betekent de veranderende aard van de onderneming dat de toekomst steeds onzekerder wordt en dat extra flexibiliteit ingecalculeerd  moet worden.

Conclusies

De ontwikkeling van een logistieke strategie is een complexe operatie en de strategieën van twee verschillende bedrijven zijn zelden gelijk. Strategieën zijn afhankelijk van de markt, de dienstverlening en normaal gesproken ook van de historische activa van een bedrijf.

Een goede logistieke strategie kan het bedrijf meer dan 10% kosten besparen, een uitstekende strategie kan de omzet verhogen door het verbeteren van het klantaanbod en beschikbaarheid in het schap.

Reageer op dit artikel