blog

Speeddocking 2012: stipt op tijd

Supply chain

Speeddocking 2012: stipt op tijd
NK Speeddocking

In de logistieke statistiek is niet het gemiddelde, maar de spreiding van belang. Hoe meer spreiding, hoe meer we met speelruimte moeten plannen. Dat kost onnodig extra materiaal en werkkapitaal.

Wat ging het twee weken geleden weer eens geweldig fout bij NS. Het treinverkeer rond Amsterdam lag helemaal stil; geen sneeuw, herfstblaadjes, of storm, maar een storing. Er was veel onbegrip van reizigers die op tijd op hun werk of afspraak moesten zijn. Mijn collega Ger Nijman verzuchtte ‘dat dit weer eens aantoont dat je beter stiptheid dan snelheid kunt nastreven’.

      

Planning

Toch blijf ik een trouwe treinreiziger maar meet al dat spoorleed bouw ik wel steeds meer reservetijd in. Een half uur, en soms zelf een uur eerder, vertrek ik van huis. Je weet het nooit. Dan maar liever te vroeg, en soms veel te vroeg. Wie vaak in de file staat weet niet beter. Dat is kostbare tijd.

     

Spreiding in vraag

Ook in transport en distributie houden we bij de planning rekening met onbetrouwbaarheid. De spreiding in de vraag bepaalt mede onze voorraden. De spreiding in de transporttijden bepaalt de planningsnormen. Die laatste 5 of 10 procent ‘uitschieters’ tellen het zwaarst en bepalen uiteindelijk de inzet van capaciteiten en werkkapitaal. 

        

Speeddocking

De spreiding in laad- en lostijden betekent dat transporteurs noodgedwongen met lange laad- en lostijden rekening moeten houden bij hun planning, tot soms wel 2 of 3 uur. Dit betekent extra materiaal, extra mensen, extra kosten en dat is alles behalve duurzaam. Bovendien verstoort de onbetrouwbaarheid de logistiek naar het winkelschap: voor je het weet moet je ‘nee’ verkopen.

       

Ik schreef eind 2011 dat Speeddocking de innovatie van 2011 was. Speeddocking combineert innovatieve, en soms complexe, concepten als het scannen van SSCC-palletlabels, accurate vooraanmeldingen, geo-fenching, datasynchronisatie, minder vrachtwagenbewegingen door het bundelen van bestellingen en leveringen tot volle vrachtwagens met ‘Green Order’. Speeddocking vertaalt die innovaties in gewone mensentaal op een manier zodat de werkvloer, de chauffeurs en de magazijnmensen, ook echt betrokken worden bij de verbetering. 

      

Stiptheid bespaart 

De partners bij het NK Speeddocking pakken de draad de komende weken weer op met nog meer verladers, nog meer logistiek dienstverleners en nog meer distributiecentra. Dat gaat vast en zeker weer de nodige ‘best practices’ opleveren.

      
Meer stiptheid in laden en lossen betekent stipter plannen en minder materieel en mensen. Ik schat de besparing in de inzet van vrachtwagens en chauffeurs op 10 tot zelfs 20 procent! Speeddocking levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de tenminste 2 procent meer productiviteit die de logistieke sector elk jaar weer moet realiseren met het oog op de schaarste op de arbeidsmarkt.

      

Ik wens alle deelnemers aan het NK veel succes en zal de resultaten met veel belangstelling volgen.

Reageer op dit artikel