blog

Een businessplan voor een duurzame supply chain

Supply chain

Een businessplan voor een duurzame supply chain
Duurzame supply chain businessplan

Er staan drie fundamentele aspecten van het businessplan centraal bij het ontwikkelen van een duurzame supply chain: innoveren, exploiteren en schalen. Robert Byrne komt in dit kader met een nieuwe definitie van voorraad.

Moderne rekenmethoden die ons in staat stellen om te gaan met grote hoeveelheden gegevens, bieden een zekere mate van ‘vraagzekerheid’ in een steeds wispelturigere wereld. En hoewel het niet bepaald een geheim wapen is, kunnen we wel stellen dat we de gevolgen van deze wispelturigheid kunnen beheersen door het voorspellen van en inspringen op vraag. En dit is misschien wel de belangrijkste bijdrage aan de bouw van een duurzame supply chain – waarbij meteen de bedrijfsdoelstellingen op het gebied van koolstofuitstoot en waterverbruik worden overtroffen.

      

Voor fabrikanten zorgt de voorraad voor de grootste milieu-overhead met letterlijk bergen koolstof en stuwmeren water in goederen over de hele wereld. Gelukkig kunnen bedrijven dankzij moderne rekenmethoden voor het voorspellen van vraag hun voorraad met vertrouwen verkleinen, wat ze aanzienlijke voordelen oplevert – niet alleen financieel, maar ook op het gebied van duurzaamheid. En deze combinatie, het stimuleren van winstgevende groei en het verkleinen van de totale footprint, maakt het verkleinen van de voorraad zo aantrekkelijk.

   

Echt succesvolle duurzaamheidprogramma’s zijn gebaseerd op een businessplan dat overtuigend genoeg is om alleen al op de financiële voordelen te kunnen worden gerechtvaardigd. Met dat in het achterhoofd staan er drie fundamentele aspecten van het businessplan centraal bij het ontwikkelen van een duurzame supply chain: innoveren, exploiteren en schalen.
  

 1. Innoveren – baanbrekende prestaties zijn het gevolg van afwijkende ideeën
  Netjes bij de kudde blijven leidt vaak tot slechts beperkte innovatie. Het heeft meer zin om te innoveren met als doel een totale ommekeer. Apple is daarvan een goed voorbeeld; Steve Jobs trad regelmatig buiten de gebaande paden en bracht daarmee grote veranderingen teweeg in verschillende sectoren. Dit principe kan worden toegepast op het ontwikkelen van een duurzame supply chain. De huidige focus op efficiënt transporteren en verpakken is een logisch uitgangspunt, samen met het gebruik van duurzame energiebronnen voor fabricage en betere afvalwaterverwerking. Maar als dit de gebaande paden zijn, wat ligt daar dan buiten?
     
 2. Exploiteer uw kapitaal
  Iedereen die wel eens bedrijfskapitaal bij elkaar heeft gebracht, weet hoe belangrijk het is je vermogen voor je te laten werken. Dit geldt ook voor duurzaamheidprogramma’s. Initiatieven op het gebied van koolstof en water kunnen worden gebruikt in de hele levenscyclus van een product: zowel upstream in de vorm van ruwe materialen en verpakkingsmateriaal, als downstream met betrekking tot distributie, consumptie en uiteindelijke afvoer. Dit leidt tot een natuurlijk vermenigvuldigingseffect. De vermenigvuldigingsfactor loopt uiteen van 10 tot 70, afhankelijk van sector en businessline. Bij voedingsmiddelen reiken de gevolgen tot aan de boerderij, de dieren, hun voer en de irrigatie en mest die worden gebruikt om het voer te doen groeien.
     
 3. Ga voor schaal
  Concentreer u op businessmodellen die worden ingezet voor het gehele bedrijf. Een beetje van een heleboel besparen is beter dan een heleboel van een beetje. En beter nog: ga ervoor om een heleboel van een heleboel te besparen. De supply chain omvat alle producten en alle klanten; een duurzame supply chain moet die dus ook allemaal omvatten, niet slechts een select groepje.

       

Nieuwe definitie van voorraad

Binnen dit kader stellen we voor om een nieuwe definitie van voorraad op te stellen, die rekening houdt met de ware kosten ervan. Want hoge voorraadbergen in de supply chain zijn niet alleen bergen kapitaal, maar ook bergen koolstof en water. En het gaat om enorme hoeveelheden. Wereldwijd bevindt er zich 6 gigaton koolstof en 1,6 biljoen kubieke meter water in voorraden. Een completere definitie van voorraad omvat ook de footprint in termen van kapitaal, koolstof en water.

    

Voorraden aan aandacht ontsnapt

Voor supply chain professionals is voorraad een deel van ons dagelijkse leven, die altijd wordt gezien in termen van financiën of services. Maar vanuit de duurzaamheidoptiek zijn voorraden aan de aandacht ontsnapt. Voorraden, en dan vooral voorraadbuffers, ontstaan als reactie op onzekerheid over de vraag en de wispelturigheid van de markt. En hoewel geen enkel bedrijf controle heeft over de oorzaken van die wispelturigheid, kunnen de effecten ervan wel worden beheerst. Door real-time veranderingen in vraag te registreren en daarop in te springen, brengen een aantal grote fabrikanten de vraagonzekerheid terug met 40 procent of meer, met behulp van een nieuwe vorm van moderne wiskunde.

       

Bepaalde algoritmen spitten door gigantische hoeveelheden data van fabrikanten, retailers, leveranciers en vrijwel elk ander extern signaal dat mogelijk van invloed is op de vraag, scheiden de informatie van de ruis en gebruiken die informatie om betere zakelijke beslissingen te nemen. Daarbij worden servicelevels verbeterd, de hoeveelheid overtollige voorraad verminderd en de Return on Assets en vrije kasstroom verhoogd. Daarnaast zorgt het voor aanzienlijke voordelen op het gebied van duurzaamheid, door vermindering van zowel eenmalig als doorlopend koolstof- en watergebruik in de wereldwijde bedrijfsvoering. Voor fabrikanten die op wereldwijde schaal opereren zijn deze besparingen substantieel.

 

Exploiteer voor maximaal voordeel

Het verminderen van de hoeveelheid overtollige voorraad is zo aantrekkelijk omdat de duurzaamheidvoordelen met betrekking tot klimaatverandering en water- en grondgebruik veel verder gaan dan de muren van de fabriek. Vooruitstrevende bedrijven weten al dat ze rekening moeten houden met de totale impact van hun product in de hele waardeketen. Fabricage en de distributie van goederen is met minder dan 10 procent van de footprint voor vele bedrijven slechts het topje van de ijsberg. Het grootste deel van de footprint is afkomstig van grondstoffen, verpakking, consumptie en afvoer. In december maakte Kraft de details bekend van hun zogeheten ‘Big Picture’-project, dat de totale impact op het milieu in kaart brengt, van boerderij tot bord. Alleen de grondstoffen afkomstig van de boerderij nemen bij Kraft 60 procent van de totale koolstofuitstoot, 70 procent van het totale watergebruik en 80% van het grondgebruik voor hun rekening.

    

Ook Unilevers Sustainability Report bevat een Lifecycle Analysis (LCA) voor haar wereldwijde business, waaruit blijkt dat met betrekking tot koolstof en watergebruik de grondstoffen, verpakking en distributie 12 maal zoveel impact hebben als de directe bedrijfsvoering. Met dat voorbeeld als uitgangspunt is het voordeel van het snijden in de voorraad een eenvoudige en aantrekkelijke rekensom. Als de voorraadtijd met 10 dagen wordt verkort, is het resultaat 10 dagen gedeeld door 365 dagen per jaar maal de LCA-vermenigvuldigingsfactor van 12. Het nettoresultaat is een eenmalige vermindering van 33 procent in de footprint van de directe bedrijfsvoering, voor zowel koolstof als waterverbruik.

    

Tel alles mee

Voor de schaalbaarheid is het essentieel om alles mee te tellen. Waardevolle programma’s omvatten het hele bedrijf, aangezien de footprint van de bedrijfsvoorraad van toepassing is op alle producten, ongeacht of die groen, giftig of iets daartussenin zijn. En dit geldt ook voor alle spelers op de markt en alle consumenten, ongeacht of die zichzelf zien als milieuvriendelijke Prius-bestuurders of de voorkeur geven aan een Hummer.

   

Innoveren, exploiteren en schalen

Innoveren, exploiteren en schalen maken deel uit van het bouwen aan een echt duurzame, wereldwijde supply chain. De moderne rekenmethoden, die ons in staat stellen om te gaan met grote hoeveelheden gegevens, bieden een zekere mate van ‘vraagzekerheid’ in een steeds wispelturigere wereld. Dankzij betere prognoses kunnen fabrikanten verspilling in de vorm van overtollige voorraad identificeren, en kunnen ze die voorraad met vertrouwen verkleinen om daarmee de impact van hun voorraadproducten in de hele waardeketen te verminderen.

       

En hoewel het niet bepaald een geheim wapen is, kunnen we wel stellen dat we de gevolgen van deze wispelturigheid kunnen beheersen door het voorspellen van en inspringen op vraag. En dit is misschien wel de belangrijkste bijdrage aan de bouw van een duurzame supply chain – waarbij meteen de bedrijfsdoelstellingen op het gebied van koolstofuitstoot en waterverbruik worden overtroffen.

Reageer op dit artikel