blog

Logistieke sector kan betalingsproblematiek zelf kop indrukken

Supply chain

Veel bedrijven in de logistieke sector houden onnodig vast aan traditionele manieren van financieren. Werkkapitaalfinanciering wint bij een aantal van deze bedrijven echter steeds meer terrein. Bob Huuskes geeft tips voor een uitgekiende debiteurenfinanciering.

Logistieke sector kan betalingsproblematiek zelf kop indrukken
Betalingsprobleem logistiek

De logistieke sector is afhankelijk van mondiale ontwikkelingen. De sterk gestegen brandstofkosten en de verachtvoudiging van de prijs voor containers in de afgelopen jaren zijn er enkele van. Daarnaast heeft de sector te lijden onder een dramatisch verslechterende betalingsmoraal.

    

Grote bedrijven en overheden rekken de betalingstermijn steeds vaker op van dertig dagen naar zestig, of zelfs negentig dagen. Als een bedrijf bij een bepaalde klant op jaarbasis 12 miljoen euro omzet draait en deze klant rekt de betalingstermijn op van dertig naar negentig dagen, dan ontstaat er een gat van 2 miljoen euro.

            

Betalingsmoraal

Door deze verslechterende betalingsmoraal -in combinatie met de minder flexibele houding van veel banken – worden steeds meer ondernemers in het nauw gedreven. Banken zijn nu eenmaal aanzienlijk minder scheutig geworden met het verstrekken van kredieten. In de tijd dat de economie volop floreerde, was het draaien van meer volume of het aankloppen bij een bank voldoende om tegenvallers op te vangen.

Hetzelfde gold voor het verkrijgen van krediet om de groei te financieren. Die tijden zijn voorlopig voorbij en om te voorkomen dat uw bedrijf omvalt, is het zaak serieus naar alternatieve financieringsvormen te gaan kijken.

   

Debiteurenfinanciering

Voor het gros van de ondernemers behoort het zich tot in detail verdiepen in debiteurenfinanciering niet tot de core business. Deze ondernemers zijn zich er vaak ook niet van bewust dat ze liquiditeitsproblemen door middel van een uitgekiende debiteurenfinanciering effectief kunnen bestrijden. Om aan een verslechterende financiële situatie het hoofd te bieden, is het noodzakelijk dat traditioneel denkende ondernemers hun financieringsbeleid herzien en hun mogelijke bedenkingen ten aanzien van alternatieve vormen van financiering overboord zetten.

   

Een vorm van werkkapitaalfinanciering die uitermate geschikt is voor bedrijven in de logistieke sector is Werkkapitaalfinanciering in de vorm van Debiteurenfinanciering. Deze flexibele financieringsvorm wint onder veel bedrijven steeds meer terrein. Dat komt mede doordat steeds meer ondernemers inzien dat de veelal op hardnekkige vooroordelen gebaseerde ‘nadelen’ er eenvoudigweg niet zijn. Uiteraard is het bij de keuze voor debiteurenfinanciering wel belangrijk dat een financiële partner wordt gekozen die hierin gespecialiseerd is.

 

Tips voor een uitgekiende debiteurenfinanciering

 

 1. Debiteurenbeheer als kernfunctie
  Verhef debiteurenbeheer tot een kernfunctie en laat dit bijvoorbeeld geen nevenactiviteit van commercie zijn. Wijs verantwoordelijken aan, stel interne procedures op en leg deze vast. Maak binnen de onderneming duidelijk dat dit de spelregels zijn.
    
 2. Duidelijke afspraken
  Geef klanten niet te veel ruimte: maak duidelijke betalingsafspraken, hou probleemdossiers in de gaten en leg klantafspraken vast. Wacht niet te lang met bellen, praat regelmatig met uw notoire wanbetaler(s) en vraag waarom ze niet op tijd betalen.
    
 3. Kortst mogelijke betalingstermijn
  Bereken eens wat een trage betaler kost. Dat motiveert om de betalingstermijnen in te korten. 
      
 4. Inzicht in de kosten van debiteurenbeheer
  Het kan de moeite waard zijn om debiteurenbeheer uit te besteden aan een professionele partij. De kosten daarvan kunnen meevallen, terwijl de onderneming door snellere betaling snel over meer cash kan beschikken!
Reageer op dit artikel