blog

Stuitend lean-simplisme

Supply chain

Stuitend lean-simplisme
beurs interne logistiek lean

Ik werd deze week weer eens geconfronteerd met een consultant die beweerde dat door het invoeren van lean pull systemen er nagenoeg voorraadloos zonder gebruik van informatiesystemen gewerkt kan worden. Dit populistische simplisme is ronduit stuitend.

Laten we van de gelegenheid van de komende ERP/PDM-beurs ‘Interne Logistiek’ gebruik maken om deze onzin voor eens en voor altijd naar de prullenbak te verwijzen en dit soort consultants de mond te snoeren.

    

Lange ketens

Ik heb al eerder betoogd dat ketens in werkelijkheid gewoon lang zijn. Zelfs onder de beste omstandigheden duurt het enige tijd voordat werkorders gereed zijn, en als er (vooral) internationaal transport bij komt kijken, is de tijd tussen de order en de levering al gauw enige weken. En als het bij toeleveranciers druk is, zoals tijden het opklimmen uit een crisis die alle voorraden in de keten (volgens beleid) heeft weggenomen, is een reactietijd al gauw enige maanden.

    

Er kan alleen trefzeker geleverd worden als de behoefte goed was voorzien en de keten tijdig op gang gebracht. Current customer demand driven en agile systems zonder (onderdelen-) voorraad zijn onzin. Het zo goed mogelijk voorzien van de toekomstige klantvraag en het vullen van de keten om daaraan te voldoen, zijn de enige manier om te kunnen leveren zonder substantiële buffers in de keten. Zelfs Albert Heijn heeft alleen de pindakaas in het schap gezet omdat ze (terecht) dachten dat er een toekomstige klant voor zou zijn.

       

Kwakzalverij

Bij pro-actief werken hoort een informatiesysteem. ERP is essentieel voor een goede bedrijfsvoering. Laten we met z’n allen de kwakzalvers in hun hemd zetten, door massaal voorbeelden aan te leveren van de werkelijke ketenlengte waarmee we geconfronteerd worden. Want in de voorraadloze wereld van ‘after the crisis’ ondervinden maar al te veel bedrijven de schaarste die er is ontstaan door het luisteren naar de pull denkers. Kwakzalverij leidt tot ernstiger ziektebeelden, en het zou me niet verbazen als we later vaststellen dat de ‘double dip’ crisis veroorzaakt is door het gebrek aan een vooruitziende blik en het ontkennen van de werkelijke ketenlengte.

     

Dit is het moment dat leveranciers en serieuze gebruikers van informatiesystemen moeten opstaan om een populistische kaalslag te voorkomen. Verenigt u en laat van u horen. Simplisme te lijf.

 

Blogs vakbeurs Interne Logistiek 

Dit is de eerste uit een serie blogs in aanloop naar de beurs Interne Logistiek (voorheen KOG)  die op 22 september in Veldhoven wordt georganiseerd. Lean is een belangrijk thema tijdens de beurs, zowel in de plenaire presentatie van Jacques Adriaansen als tijdens de rondetafeldiscussies.  

Reageer op dit artikel