blog

Maakt convenant vleesketen einde aan Kiloknallers?

Supply chain

Maakt convenant vleesketen einde aan Kiloknallers?
Kiloknaller vleesketen logistiek

Om problemen in de vleessector te overwinnen, hebben partijen uit alle schakels van de supply chain een manifest ondertekend dat moet leiden tot duurzaam vlees in 2020. Het is echter maar de vraag of dit lovenswaardige initiatief daadwerkelijk zal leiden tot substantiële verbeteringen.

 

De ondertekening van het Verbond van Den Bosch” en het rapport “Al het Vlees Duurzaam” vormden op 2 september het sluitstuk van het werk van de Commissie van Doorn. Vertegenwoordigers uit de hele vleesketen (veevoeders, boerenorganisaties, vleesverwerkers, groothandel en supermarkten) ondertekenden een convenant met als doel de problemen in hun supply chain grondig aan te pakken en er voor te zorgen dat er in 2020 alleen nog duurzaam vlees in de schappen van de supermarkten ligt.

 

Niet betalen

Ontegenzeggelijk heeft de vleessector grote problemen. De voortdurende prijsdruk heeft tot intensivering van de veeteelt geleid, met alle gevolgen van dien: bedrijgende ziektes (Q-koorts, BSE, vogelgriep), andere volksgezondheidsproblemen (antibiotica gebruik), milieubelasting (mestoverschot, broeikasgassen) en ruimtelijke ordening vraagstukken (megastallen, stankoverlast). Het resultaat is een keten waar de consumenten enerzijds, als burgers van Nederland, veel kritiek op hebben omdat problemen worden afgewend op de maatschappij, maar anderzijds ze niet bereid zijn om meer te betalen voor hun stukje vlees.

 

Rapport Duurzaam Vlees

Het Rapport stelt dat in strikt commerciële zin het lastig is om voor duurzaam vlees meer dan een niche markt te verkrijgen. Je kunt aan vlees niet zien (en proeven) of het daadwerkelijk duurzaam geproduceerd wordt. Bovendien bestaat een groot deel van de opbrengst van de slacht uit laagwaardig vlees waarvoor het lastig is om een meerprijs te vragen.

 

Sectorbreed SCM vleesketen

Om een echte doorbraak naar duurzaam vlees te kunnen maken bepleit het Rapport een sectorbrede supply chain management (SCM) aanpak: de problemen kunnen alleen opgelost worden als er wordt samengewerkt in de keten en men niet probeert de problemen op de andere partij of op de maatschappij als geheel af te wentelen. Het is zeer te prijzen dat het niet bij een rapport alleen is gebleven maar dat door het manifest te onderteken de keten daadwerkelijk in beweging is gekomen.

 

Bedenkingen convenant kiloknallers

Natuurlijk is er ook kritiek. In de beste “het glas is half leeg” traditie vinden milieu- en dierenbeschermingsorganisaties dat de afspraken niet ver genoeg gaan en hebben ze daarom het convenant niet ondertekend. Als we het initiatief naast de SCM-leerboekjes leggen zijn er ook nog een aantal andere bedenkingen:

 

  1. SCM gaat alleen werken als alle partijen er voordeel bij hebben. Het Rapport spreekt vooral over het (overduidelijk) algemeen belang, maar maakt niet duidelijk waarom individuele partijen in hun eigen vlees zouden snijden.
  2. Transparantie in de keten is essentieel. Het Rapport blijft nogal vaag daar waar het gaat om de specifieke inzet van partijen en wat “duurzaam” precies is. Te hopen valt dat men niet opzettelijk de kool en de geit wil sparen en alle partijen na ondertekening vervolgens hun eigen interpretatie hebben.
  3. Een keten wordt uiteindelijk aangestuurd door de consument. Het belangrijkste probleem is misschien wel dat de consumenten/burgers geen onderdeel van dit keteninitiatief vormen. Met als risico dat die niet mee veranderen en gewoon voor de kiloknaller blijven gaan.

 

Kortom, het is nog te vroeg om te juichen. Laten we de ondertekenaars (veel) waardering geven voor hun keteninitiatief en ze aanmoedigen om hun plannen te implementeren. Dan zal blijken wat het Verbond echt waard is.

 

Lees hier meer over het Rapport Duurzaam Vlees:

Rapport Duurzaam Vlees.
Reageer op dit artikel