blog

Installed base data: vijf belangrijke toepassingen

Supply chain

Installed base data omvat alle gegevens die betrekking hebben op equipement dat geleverd is aan klanten. Deze gegevens worden in toenemende mate door leveranciers benut om hun spare part management te verbeteren. Aart-Jan Boor van KPMG Advisory bespreekt hier vijf toepassingen van installed base data.

Installed base data: vijf belangrijke toepassingen
installed base data logistiek kpmg

Uit interviews met tien grote organisaties blijkt dat deze bedrijven installed base data gebruiken voor verschillende zaken.

     

De vijf belangrijkste zijn:

  • Distributienetwerk optimalisatie
  • Sales
  • Vraag voorspelling
  • Onderhoudsplanning
  • ‘Final order’ probleem

       

1. Distributienetwerk optimalisatie
Bij de optimalisatie van distributienetwerken wordt vaak gebruikt gemaakt van informatie over de locatie van klanten. Hierbij wordt een belangrijke factor dikwijls buiten beschouwing gelaten: de behoefte van een klant aan spare parts wordt hierbij namelijk niet meegewogen. De hoeveelheid equipement die operationeel is bij een klant heeft een grote invloed op de behoefte aan spare parts. Daarnaast spelen het type equipement, de intensiteit van het gebruik en de omgeving waarin het equipement wordt gebruikt een belangrijke rol. Wanneer deze installed base data wordt meegewogen kan de verwachte behoefte aan spare parts per regio beter worden ingeschat en het distributienetwerk beter worden ingericht.

     

2. Sales
Tijdens de levensduur van equipement kan er door de leverancier geld worden verdiend met de verkoop van spare parts en extra modules voor het geleverde equipement. Om dergelijke zaken te kunnen leveren is het uiteraard noodzakelijk dat de leverancier op de hoogte is van de Bill of Materials (BOM) van het geleverde equipement. Zonder deze informatie is het voor de leverancier immers niet mogelijk om de klant een relevant product aan te bieden.

   

3. Vraagvoorspelling
Het voorspellen van toekomstige vraag gebeurt veelal met behulp van historische data. Bij spare parts blijkt keer op keer dat dit lastig is omdat er simpelweg slechts sporadisch vraag is naar een groot deel van de onderdelen. Organisaties kunnen installed base informatie gebruiken om een betere voorspelling te maken van de toekomstige vraag naar onderdelen. Zo kan informatie over de uitstaande service contracten gebruikt worden om een inschatting te maken van de behoefte naar specifieke onderdelen.

    

4. Onderhoudsplanning

Ook bij het plannen van periodiek onderhoud aan equipement kan installed base data gebruikt worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om het periodieke onderhoudsschema afhankelijk te maken van hoe intensief bepaald equipement gebruikt wordt in een periode, wanneer deze data voorhanden is. Ook kan er direct ingespeeld worden wanneer blijkt dat een bepaald onderdeel snel kapot gaat en in alle equipement vervangen moet worden. Met behulp van de BOM’s kan dan snel worden vastgesteld bij welke klanten in welke equipement het onderdeel zich bevindt.

    

5. ‘Final order’ probleem
Veel organisaties worden op enig moment geconfronteerd met de mededeling van een leverancier dat er wordt gestopt met  de productie van een onderdeel. De organisatie krijgt op dat moment de kans om een laatste bestelling te plaatsen waarna het niet meer mogelijk is het onderdeel te bestellen, of alleen tegen een zeer hoge prijs. In deze situaties kan het erg handig zijn om installed base data beschikbaar te hebben. De informatie wordt bijvoorbeeld onder andere gebruikt om te bepalen hoeveel equipement er nog actief is waar het specifieke onderdeel in zit en wat de verwachte behoefte aan dit onderdeel is. Hierdoor kan de ideale bestelhoeveelheid beter nauwkeuriger worden waardoor dit beter is afgestemd op de behoefte van de organisatie.

     

NB. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Reageer op dit artikel