blog

ERP-implementatie? Vergeet productie niet!

Supply chain

Steeds meer internationale bedrijven kiezen voor één ERP-pakket voor alle vestigingen. Bij het harmoniseren van de IT-omgeving worden de productieprocessen vaak over één kam geschoren met de automatisering van de werkvloer. Victor Beverloo van Logica geeft aan wat de negatieve consequenties zijn van zo’n aanpak.

ERP-implementatie? Vergeet productie niet!
ERP productie

Productie is de afgelopen jaren een ondergeschoven kindje geweest. Raden van bestuur zijn in de afgelopen jaren druk bezig geweest met financiële constructies en overnames waardoor ze het zicht op hun primaire voortbrengingsproces zijn kwijtgeraakt. Ook op de site van Logistiek.nl komt productie er bekaaid vanaf. Onder het kopje productie staan met name artikelen over ERP. Het ‘echte’ productieproces komt nauwelijks aan bod. Hoe zit het eigenlijk met de relatie van productie naar de overige processen?

  

Op dit moment zien we in de markt een sterke trend waarbij bedrijven hun processen en bijbehorende IT systemen harmoniseren tot één nieuwe ‘ERP-backbone’. Deze backbone moet alle bedrijfsonderdelen en wereldwijde locaties afdekken.

 

Bij het opstellen van een dergelijke backbone doen zich uiteraard een aantal uitdagingen voor zoals:

 • Hoe zorg je ervoor dat alle typologieën (verschillende productlijnen met hun eigen kenmerken) die in een bedrijf voorkomen bediend worden?
 • Op welke wijze wordt er invulling gegeven aan de strategische doelen bij de realisatie van processen en systemen?
 • Hoe sluit de backbone aan op de zeer grote verscheidenheid aan installaties en systemen in de diverse fabrieken?
 • Hoe borgen we dat het gedrag van de organisatie in overeenstemming is met de gestelde doelen?
 • En last but notleast: hoe gaan we dit besturen en beheren?

 

Een centrale backbone is over het algemeen nog wel af te dwingen, maar een echte centrale aansturing van de productie is veel lastiger. De productielijnen zijn immers vaak uniek, en de ondersteunende systemen moeten deze specifieke eisen en kenmerken allemaal ondersteunen. Als plotseling de marktvraag verandert of als er iets moet veranderen om de fabriek (beter) te laten werken, moet een bedrijf  snel en adequaat kunnen reageren . Het mag geen weken duren voordat allerlei ‘control boards’ akkoord zijn met de voorgestelde wijziging.

Als we niet oppassen wordt productie ook in deze trend weer een ondergeschoven kindje in het geweld van de backbone-projecten.

       

Enterprise Architectuur

Er is ook goed nieuws. Bij steeds meer van deze trajecten die wij doen wordt gebruik gemaakt van Enterprise Architectuur (EA). Enterprise Architectuur combineert bedrijfskundige en informatiekundige aspecten, en zorgt ervoor dat een organisatie zich in al haar geledingen in de gewenste richting ontwikkelt. Hierbij moet gedacht worden aan zaken als de strategie, de bedrijfsprocessen, de informatie voorzieningen en de applicatiesystemen. EA legt dit vast in diverse modellen, welke samen de blauwdruk van een organisatie vormen.

 

Door EA in te zetten worden alle bedrijfsfuncties met hun relaties in kaart gebracht. Op dat moment blijkt vaak dat productie toch een wel heel specifiek bedrijfsprocesis. ERP kan vaak wel delen van productie aan, maar gezien de eisen aan bijvoorbeeld responsetijden, betrouwbaarheid en aanpasbaarheid ontkomt een multinational met complexe productieprocessen niet aan specifieke Manufacturing Operations Management Systemen (MOMS, zoals bijvoorbeeld MES en LIMS).

 

Goederenontvangst

MOMS vult het gat tussen de backbone en de installaties en systemen op de fabrieksvloer.

Een mooi voorbeeld is de ontvangst van goederen. Qua bedrijfsfunctie is ERP hiervoor uitermate geschikt. In de praktijk kan het handiger zijn om deze functie in MOMS onder te brengen. In het geval dat je (bulk) goederen ontvangt waarop je een kwaliteitscontrole moet uitvoeren bijvoorbeeld. Om deze goederen te ontvangen moeten een aantal handelingen uitgevoerd worden. MOMS kan deze workflow aansturen.

 

 • Stap 1: controleer of de tank waarin de stoffen ontvangen moeten worden leeg is (exacte tankvolumes staan vaak wel in MOMS, ERP kan achterlopen).
 • Stap 2: stel vast dat de tank conform de procedures leeg en gereinigd is.
 • Stap 3: pomp de grondstof in de tank.
 • Stap 4: neem een monster, voeg hulpstof X toe, schud het gedurende 3 minuten, breng het op temperatuur en voer een meting uit.
 • Stap 5: geef de grondstof vrij en pomp deze over naar tank Z.
 • Stap 6: geef een signaal naar ERP dat de goederen ontvangen zijn, en dus betaalbaar gesteld kunnen worden.

 

Bij een nadere beschouwing van de productieprocessen zal blijken dat vele ervan te specifiek zijn om in een ERP-backbone onder te brengen. Sommige standaard productiefuncties kunnen echter weer wel door ERP afgedekt worden. Om een goede blauwdruk te maken is het dus van wezenlijk belang een goede en onderbouwde scheidslijntussen ERP en MOMS te maken.

 

Typische zaken die zich voordoen indien men geen goede en onderbouwde scheidslijnen heeft aangebracht zijn:

 

 • Directe koppeling van ERP-systemen aan productie automatisering (Process Control Systemen etc). wat in de regel inflexibel en kostbaar is.
 • ERP is over het algemeen niet in staat om te voldoen aan eisen als beschikbaarheid, response tijden, betrouwbaarheid of compliance. Door ERP-systemen in te zetten worden hieraan concessies gedaan.
 • Onvoldoende mogelijkheden om de productie resultaten te analyseren. ERP is vaak niet in staat om de grote hoeveelheid data die vanuit productiesystemen gegenereerd worden op te slaan en te analyseren. Gevolg is dat er geen inzicht is in de oorzaken van verstoringen of in gebieden waar verbetering mogelijk is.
 • MOMS-systemen kunnen via workflow afdwingen dat de juiste versie van de routes en recepten gebruikt worden. Met uitsluitend gebruik van ERP-systemen is dit een uitdaging. Gevolg van het gebruik van het verkeerde recept is dat de kwaliteit niet gewaarborgd kan worden, wat tot klachten van klanten zal leiden.
 • De werkelijke locatie, status en hoeveelheden van het onderhanden werk is vaak alleen voorhanden in MOMS. Indien alleen ERP voorhanden is worden deze gegevens door operators vaak handmatig bijgehouden, met als gevolg dubbel werk en extra kans op fouten.

 

Samenvattend: een succesvolle internationale onderneming moet de ERP-backbone integreren met MOMS. De technieken om dit te doen zijn inmiddels beschikbaar en volwassen. Belangrijk element daarbij is om een goede demarcatie te maken tussen wat de ERP-backbone moet ondersteunen en wat in MOMS opgelost moet worden. EA is hierbij een uitstekend hulpmiddel. In deel twee van deze artikelreeks leggen we (binnenkort) uit hoe u de EA-methode kunt gebruiken.

 

 

Expert op het gebied van productielogistiek?  

Productielogistiek komt er op Logistiek.nl bekaait af, zegt Victor Beverloo (terecht). Hier kunt u wat aan doen: schrijf een expertartikel specifiek over productielogistiek. Lees hier meer info!  

Reageer op dit artikel