blog

Bonnenquotum voor reverse logistics?

Supply chain

Bonnenquotum voor reverse logistics?
Bonnenquota reverse logistics

De Raad van Korpschefs van de politie is voorstander van de afschaffing van de ‘bonnenquota’ door de regering. Agenten moeten volgens de raad weer de ruimte krijgen om op basis van hun vakmanschap te handelen. Hè, hè! Het is inderdaad absurd, een target voor het schrijven van een minimum aantal boetes. Wie heeft dit in hemelsnaam bedacht? Bedenk KPI’s die wél een positief effect hebben.

In reverse logistics land bestaan er sinds enige jaren KPI’s die wel een positief effect hebben, bijvoorbeeld de Europese WEEE-wetgeving (Waste of Electrical and Electronical Equipment). Hierin worden targets gesteld voor producenten om jaarlijks een minimum aantal waste-kg’s in te zamelen en hergebruik te stimuleren.

    

De RoHS-wetgeving (return of hazardous substances) is parallel hieraan ook een mooi voorbeeld. En inderdaad, sinds de werking van de WEEE wordt er door producenten steeds meer afval gecollecteerd en gerecycled. Zo’n quotum werkt dus wel degelijk. Een KPI van hogerhand op andere retouren (dus niet alleen End-Of-Life returns) bestaat echter nog niet.

    

Hoofdpijn
Het fenomeen reverse logistics is sinds jaar en dag een hoofdpijn dossier voor vrijwel iedere producent, distributeur of retailer. Bovenal is het nog steeds de nachtmerrie van iedere consument want processen om producten te retourneren zijn er nog steeds maar mondjesmaat. En als bedrijven hun retourlogistiek wel geregeld hebben blijkt dit in de praktijk lang niet altijd goed te werken, over te veel en onnodige schakels te gaan of zijn de turnaround times van repairs vaak veel te lang. Als gebruiker word je bovendien van het kastje naar de muur gestuurd, of zoek je op websites  door de bomen het bos als je een product wilt terugsturen. Daarnaast blijkt klantvriendelijkheid in dit geval voor bedrijven nog vaak een uitdaging, enkele zeer positieve uitzonderingen overigens daargelaten.

 

Quotum retourlogistiek
Zou retourlogistiek eindelijk uit het verdomhoekje komen als er ook andere targets worden gesteld, zoals en qoutum op het aantal RMA’s (Return Material Authorisation)? Zullen organisaties hierdoor hun service en retourprocessen ineens veel beter of slimmer gaan inrichten? Ik krijg al visioenen: ‘Dank u wel beste klant, dat u uw product komt terugbrengen. Die kunnen we goed gebruiken’, of ‘Die kapotte flatscreen komen we graag bij u ophalen, wanneer wilt u dat we langskomen?’. Uiteraard stijgt het aantal retouren enorm, om over de kosten ervan eveneens maar te zwijgen. Maar het stimuleert klantgerichtheid en uw hoofdpijn is over. Wat denkt u?

Reageer op dit artikel