blog

Wegens verhuizing geopend!

Supply chain

Wegens verhuizing geopend!
Zorglogistiek: 'tips en trucs voor een geslaagde move', door Erwin Faber

10 tips & tricks voor een geslaagde move.
Zoals vrijwel iedereen in zijn omgeving kan zien, is menig ziekenhuis aan het bouwen dan wel verbouwen. Het zware economische weer heeft er echter voor gezorgd dat veel van deze trajecten onder druk zijn komen te staan. Sommige plannen verdwijnen zelfs in de ijskast. Het is voor de ziekenhuizen dus noodzakelijk een scherpe koers te varen, wanneer de plannen tot realisatie gebracht worden.

Uiteraard betekent dit extra focus op de kosten. Logisch, maar wat kan je er nu aan doen om tegelijkertijd de patiënten c.q. klanten niet de dupe te laten worden van een verhuizing?   

 

Martini Groningen
Het Martini Ziekenhuis in Groningen is hiervan een goed voorbeeld. Na een langdurige periode nadert het einde van een grootschalig en indrukwekkend nieuw- en verbouwtraject. Ook de ziekenhuisapotheek mocht onlangs haar prachtig volledig gerenoveerde ruimte betreden. Dit betekende dat de apotheek, in nauwe samenwerking met groothandel Brocacef, mocht verhuizen van het tijdelijke naar het vernieuwde onderkomen. Ondanks de beperkte financiële middelen werd de verhuizing een groot succes. Daarom hier de belangrijkste tips en tricks uit het hoge Noorden: Wegens verhuizing geopend!      

 

 

Tip 1: The show must go on!

Zorg dat klanten geen hinder ondervinden van de verhuizing. Vervroeg reguliere leveringen en track & trace producten die onderweg zijn in verband met spoedorders.

 

Tip 2: Tell the word

Informeer alle belanghebbenden vooraf over de verhuizing. Denk hierbij zowel aan de "internen" als de "externen".

 

Tip 3: It ain’t over, till it’s over

Maak de opstart onderdeel van het verhuisplan en vermijd zo een vastlopende operatie na het verhuisweekend.

 

Tip 4: Keep it simple

Stel een draaiboek samen van maximaal 1 A4-tje. Bedenk zeker niet te veel regels en uitzonderingen. Transparantie geeft dan uiteindelijk de gewenste efficiency.

 

Tip 5: Divide and conquer

Hoe eet je een olifant? Stel behapbare taken samen en maak gebruik van kleuren om voortgang èn stagnatie direct te kunnen waarnemen.

 

Tip 6: Theory of constraints

Bedenk vooraf wat de meeste kritische activiteit is en zorg ervoor dat deze altijd bemand is. Zo houdt je grip op de doorlooptijd.

 

Tip 7: Manage by exception

Uitzonderingen zullen er altijd zijn. Wijs daarom troubleshooters aan deze op te vangen en op te lossen. Vooraf is echt niet alles te regelen.

 

Tip 8: ICT

Zet ICT-tools maximaal in bij de administratieve kant van de verhuizing en voorkom zo veel handmatig, foutgevoelig en arbeidsintensief werk.

 

Tip 9: Copy – paste

Ga niet zelf het wiel uitvinden voor een dergelijk complex traject, maar maak gebruik van de kennis en ervaring van experts en concollega’s.

 

Tip 10: Motivate

Last but not least: vergeet niet dat veel mensen hun vrije tijd opofferen. Daarom is een bedankje, verzorgde catering of uitrijdkaart echt geen overbodige luxe.

 

 

Wie heeft nog meer tips en tricks voor een geslaagde verhuizing?

 

Reageer op dit artikel