blog

‘Manage mijn supply chain puinhoop voor minder

Supply chain

‘Manage mijn supply chain puinhoop voor minder
supply chain puinhoop erik van egmond

Besluiten tot supply chain- en logistieke outsourcing is zelden makkelijk voor grote bedrijven. Maar het kan voor een aantal bedrijven wel een noodzakelijke stap zijn, beweert Erik van Egmond, Europese managing director voor Penske Logistics. Zijn adviezen leest u hier.

Door zelf hun logistieke operaties te beheren, stagneren bedrijven in hun processen. Ze hebben behoefte aan out-of-the-box-oplossingen, maar weten niet zeker hoe ze dat moeten realiseren.

    

Supply chain- en logistiek managers kunnen makkelijk overdonderd raken doordat ze de steeds veranderende regelgeving van elk land moeten bijhouden en de dagelijkse problemen moeten oplossen. Ze hebben dan geen tijd meer over om echt te innoveren. Uiteindelijk zijn ze ook op zoek naar kostenbesparingen om niet achter te lopen op hun concurrenten. Maar outsourcing is zo veel meer dan het laten managen voor minder kosten. Het gaat over betere processen en meer zichtbaarheid.

 

Uit een enquête van dr. Robert Lieb onder logistiek managers en andere chief executives in Noord-Amerika, Europa en Azië Pacific, is gebleken dat de prijsdruk het belangrijkste is voor de supply chain industrie. In een tijd waarin de verwachte regionale groei van de industrie voor 2010 slechts 4,8 procent is (-1,4 procent in 2009), is elke oplossing van vitaal belang.

   

Supply chain puinhoop

Onlangs hebben mijn collega’s en ik de senior supply chain managers van een toonaangevende, wereldwijd opererende fabrikant ontmoet. We hebben de voordelen besproken van uitbesteding aan een 3PL. Tijdens onze discussie verklaarde een executive kort zijn wens: "Pak mijn supply chain puinhoop aan en manage het voor minder." Het bedrijf wil graag minder energie besteden aan carriers, warehouse management en routeoptimalisaties. Ze zochten naar meer face-to-face-tijd met klanten. Ze willen dat hun supply chain een competitief voordeel biedt en flexibel genoeg is om snel aangepast te kunnen worden aan de behoeften van een herstellende EU-markt en andere bredere markten.

 

Hoe kan een bedrijf haar supply chain veranderen van gedecentraliseerd en gefragmenteerd naar een transparante supply chain met gestandaardiseerde processen en een innovatieve omgeving?

 

Een logistieke dienstverlener (3PL) kan vaak een wereld van ideeën en best practices laten zien die supply chains van andere wereldwijde topbedrijven hebben verbeterd. Bedrijven profiteren meestal van deze adviserende logistieke partners, die kunnen helpen bij de ontwikkeling van de visie op de supply chain. Zij kunnen de leiding nemen in het vermijden van obstakels die veranderingen in de weg staan, en zij kunnen helpen in het bewerkstelligen van noodzakelijke veranderingen die normaal zijn in deze tijd.

 

Traditionele Europese bedrijven beschikken over land georiënteerde managementstructuren, een reeks van ERP-systemen, decentrale inkoop, afdeling en fabriek P/L’s en een groot aantal verschillende processen. Een 3PL kan hun supply chain standaardiseren en centraliseren, en nieuwe kostenmaatregelen introduceren.

 

Naar mijn mening maakt centralisatie, zowel intern uitgevoerd als door een 3PL, een grote hoeveelheid gestroomlijnde synergieën los. Binnen elk winstgevend profitcenter worden slimme ideeën, bedacht door een bedrijfssupply-chainteams, tot uitvoering gebracht. De vraag is: hoe worden deze processen zichtbaar op corporate niveau en hoe maak je ze bruikbaar binnen de gehele organisatie?

  

Centraal platform

De eerste stap is om de uitvoering van de supply chain te verplaatsen naar een centraal platform. Deze centralisering zal voor zichtbaarheid zorgen. Door deze zichtbaarheid is het mogelijk om de processen te synchroniseren, gegevens aan te leveren om te begrijpen hoe goederen ‘flows’ echt werken, en een beter begrip te vormen van welke processen nu de logistieke uitvoering beïnvloeden. Zodra de uitvoering op een dergelijk platform plaatsvindt, is het dus tijd om te zoeken naar het globale optimum, in plaats van de lokale optima.

 

Wanneer men verschuift naar een gecentraliseerd platform, heeft een corporatie de buy-in van haar stakeholders nodig. Vandaag de dag zijn supply-chaindiscussies verschoven vanuit de achterkamer naar de directiekamer. Het is noodzakelijk om een businesscase te hebben waarin de lokale P/L-eigenaren de voordelen zien. De logische volgende stap is het analyseren van data.

 

Analyseren van data

Sommige bedrijven ontdekken, bij nader inzien, dat de plaatselijke systemen niet over voldoende gegevens beschikken over locale carriers – zoals tarieven en prestaties. Kenmerkend voor interne systemen is dat ze alleen gegevens van klantenbestellingen opslaan en geen informatie bijhouden over hoe een order daadwerkelijk uitgevoerd is. Waren er volumeaanpassingen? Heeft een verandering in de productieplanning geleid tot andere transportservice-eisen of modaliteit?

 

Het niet beschikbaar hebben van cruciale transportgegevens leidt tot grove overschattingen of onderschattingen van de kosten van het goederenvervoer, met soms wel tot 50 procent . Een gemakkelijkere manier kan zijn te kijken naar benchmarking. Hoe goed is de supply chain in vergelijking tot die van zijn concurrenten? Hoeveel magazijnen bevinden zich in het netwerk? Hoeveel voorraden moeten worden gehouden? Hoeveel verschillende providers worden er gebruikt? Wat zijn de processen die leiden tot inkomende en uitgaande zendingen? Als het bedrijf outsourcing overweegt, moet men nauwgezet onderzoek doen naar professionele referenties van potentiële outsourcing-partners.

 

Wanneer een onderneming besluit haar producten via een gecentraliseerd platform te gaan vervoeren, kan ze gemakkelijker de gefragmenteerde supply chain processen standaardiseren. Tijdens de overgang naar een centrale omgeving, is het van belang om metingen bij te houden die goed gedocumenteerd zijn en de voortgang van potentiële verbeteringen aangeven.

 

Nadat alle transacties zijn overgebracht naar een centraal platform, kan de supply chain manager het proces standaardiseren; dit moet wel een sterke change-agent zijn om de noodzakelijke verbeteringen door te voeren en de oude gebruiken te veranderen.

 

Dit is het moment waarop innovatie vorm kan krijgen en beginnen, en een organisatie vervolgens dynamisch kan transformeren. Wanneer transparantie is bereikt, komt men tot begrip en inzichten. Deze inzichten zullen leiden tot nieuwe ideeën, die gaandeweg zullen leiden tot stapsgewijze verbeteringen. Door het stellen van agressieve doelen met behulp van een solide governancemodel, zullen radicale verbeteringen tot stand komen.

 

Puinhoop standaardiseren

De waarde van centralisatie voor de supply-chainprocessen is onbetwistbaar. Dus het antwoord op ‘Kunt u mijn puinhoop standaardiseren en het voor minder doen?’ is een volmondig ja. Maar je moet een moeilijkere vraag stellen voordat je begint: beschik je over de vastberadenheid die noodzakelijk is om er een succes van te maken?

  

Advies tegen de valkuilen 

Ik waarschuw bedrijven en hun supply chain managers ervoor dat er potentiële valkuilen zijn. In een poging om deze ‘verkeersdrempels’ te vermijden, raad ik het volgende aan:
 

  • Wees agressief wat betreft de tijdlijn en ondersteun het project met senior governance.
  • Change management en goede communicatie staan voorop .
  • Zorg voor voldoende resources voor innovatie, en machtig het team om veranderingen en innovatie door te voeren.
  • Kies een partner die zich richt op het bedrijf, een logistiek partner met het vermogen om te analyseren.
  • Zorg voor een samenwerkingsverband en een sterk plan van aanpak.
  • Sta echte winstdeling en incentives toe. Te vaak willen bedrijven deze waarde niet delen.
  • Maak een overeenkomst die breed genoeg geformuleerd is, zodat die aansluit bij de bedrijfsdoelen en die niet alleen de ‘kosten per pallet’ of ‘transportbudget’ beinvloedt.

 

Als uw bedrijf en supply chain leiders bereid zijn om de realiteit te aanvaarden, een pragmatische aanpak voorstaan, gecentraliseerde supply chains, en de overgang naar innovatie, dan zal het voordeel voor de supply-chain van een bedrijf aanzienlijk zijn. Zozeer zelfs, dat leidinggevenden zich zullen afvragen waarom ze zo lang gewacht hebben om er te komen.

Reageer op dit artikel