blog

Liefde voor de zorg is liefde voor logistiek

Supply chain

Liefde voor de zorg is liefde voor logistiek
Liefde voor de zorg is liefde voor logistiek, blog van Peter van der Griendt

Goed nieuws: de ligduur van ziekenhuizen is in 2009 wederom gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor, en dat klinkt mij als zorglogistiek betrokkene natuurlijk als muziek in de oren.

Patiëntenlogistiek krijgt inmiddels in de meeste ziekenhuizen volop aandacht. Men ziet in dat door optimalisatie van processen rondom de patiënt belangrijke besparingen kunnen worden behaald. Ligduur is een belangrijke factor in de patiëntenlogistiek.

 

De deelnemers aan de pilots van het LogiZ project (VWS, NVZ, ActiZ en vLm) nemen uit hun eigen instelling ook een actueel praktijkprobleem mee, die in de cursus als groepsopdracht wordt aangepakt. Zo kon het voorkomen dat een deelnemer bij een urgent probleem rond de wachttijden op de poli van de oogheelkunde binnen zijn instelling vrijwel direct gebruik kon maken van de oplossing en ervaringen van een andere deelnemer aan de pilots.

 

DBC

Maar is de daling van de nu gesignaleerde ligduur werkelijk alleen te danken aan een scherpere bedrijfsvoering en aandacht voor logistiek? Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. De werkelijkheid is waarschijnlijk iets weerbarstiger. De invloed van de invoering van de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) en medisch-technische vooruitgang in het algemeen moeten daarbij zeker niet worden vergeten.

De DBC vervangt sinds 1 januari 2005 het oude ziekenhuisfinancieringssysteem. Hierdoor wordt het efficiënt werken gestimuleerd, door het vergoeden van genormeerde behandelingscombinaties. Daarnaast is er de laatste jaren een aanzienlijke vooruitgang geboekt in medische technieken. Waar voorheen een operatie een grote buikwond opleverde gaat deze tegenwoordig via een laparoscopie. Een groot voordeel is dat deze ingrepen in dagbehandeling kunnen worden gedaan, de patiënt kan dezelfde dag nog naar huis en er is dus geen overnachting in het ziekenhuis nodig.

 

Strategisch

Al  met al zijn de ziekenhuizen zeker op de goede weg, maar er zijn nog grote stappen te maken op de verbetering van de kennis van logistiek in zorgorganisaties. Dit is niet alleen voorbehouden aan het tactische en operationele niveau in de organisatie. Logistiek heeft ook een strategische component die verankerd moet zijn op bestuursniveau. Bovendien heeft doorvoering van logistieke verbeteringen alles te maken met verandering van organisatie, verandering van denken en handelen, verandering van houding ten opzichte van klanten, processen en medewerkers. Ook deze verandercomponent kan niet anders dan door goede inbedding op alle niveaus, dus ook bestuurlijk, leiden tot de gewenste (en vereiste) verbeteringen.

 

Bij de afsluiting van één van de LogiZ pilots gaf dr. Mark van Houdenhoven,  lid van de Raad van Bestuur van het Hagaziekenhuis (het ziekenhuis dat de grootste vooruitgang heeft weten te boeken in de verbetering van de ligduur), het heel mooi aan: ‘Liefde voor de zorg = liefde voor logistiek’. Hij ziet de noodzaak van de verbreding, verdieping en vergroting van de logistieke kennis in zorginstellingen en met name van het verbinden van kennis door samenwerking met bedrijven,  kennisinstellingen en de overheid. Essentieel hierin is de rol van de bestuurder. Daar zal de drijvende kracht voor verandering vandaan moeten komen.
 

Er is nog een wereld te winnen in de zorglogistiek .

 

Zie ook dossier: Zorglogistiek / Patiëntenlogistiek

Reageer op dit artikel